06.10.2016

Tallinna teine lisaeelarve läbis esimese lugemise

Tänasel Tallinna Linnavolikogu istungil läbis esimese lugemise 2016. aasta teise lisaeelarve eelnõu. Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute maht 183 597 euro võrra, mille tulemusena kujuneb Tallinna linna 2016. aasta eelarves planeeritud sissetulekute ja kavandatud väljaminekute täpsustatud mahuks 596 034 192 eurot.

 

„Linna poolt antava sihtfinantseeringu osas on kõige suuremaks ettevõtmiseks trammiteede ehitamine lennujaamani ning rekonstrueerimine Kopli suunal. Nii suurendame sihtfinantseeringut trammiteede ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks suurendatakse lisaeelarvega 4 ,6 miljoni euro võrra,“ ütles linnapea ülesandeid täitev abilinnapea Taavi Aas, „lisaeelarvega eraldatakse täiendavalt ka 100 000 eurot Tallinna Kultuurikatlale D-korpuse rekonstrueerimistööde ettevalmistustöödeks. Samuti toetab linn 20 000 euro ulatuses ka Mustamäe Kiriku Sihtasutust kiriku ehituse ettevalmistustöödes.“

„Teede ja tänavate valdkonnas nähakse teerajatiste korrashoiuks täiendavalt ette miljon eurot, mille arvelt teostatakse täiendavaid remonttöid mitmetel suurtel tänavatel ja ristmikel. Arvestades tegelikku nõudlust, suurendatakse 150 000 euro võrra toetust korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks. Lisaks määratakse supergraafiliste seinapiltide teostamiseks korterelamutele 40 000 eurodele,“ tõi Aas välja, „sotsiaalhoolekande valdkonnas suurendatakse puuetega inimeste transporditeenuste kulusid 95 000 euro võrra, et tagada teenuse osutamine ka aasta jooksul lisandunud uutele klientidele.  Linnatranspordi valdkonnas nähakse tallinlastele 2016. aasta lõpuni linna piires tasuta sõidu võimaldamiseks Elroni rongides täiendavalt ette 163 000 eurot.“

Lisaeelarvega suurenevad linnaeelarve tulud ligi 8 miljonit eurot, millest lõviosa ehk ligi 6 miljonit eurot moodustab tulumaksu kasv. Linna asutused kavandavad oma majandustegevusest saada esialgu prognoositust ligi 1,3 miljonit eurot rohkem tulu. Linna üldkulud vähenevad 5,6 miljonit eurot ja seda eeskätt linna reservfondi vähendamise tõttu. Linna tegevuskulud vähenevad lisaeelarves kavandatud muudatuste tulemusena kokku ca 3 miljoni euro võrra ning suur osa lisatuludest suunatakse linna hoiustesse, mis võimaldab tõrgeteta katta eelolevate perioodide suuremate projektide kulutusi.

Esimese lugemise lõpetamise poolt hääletas 40 linnavolikogu liiget, vastu oli 12 ning erapooletuks jäi kolm volinikku. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 12. oktoober kell 12.00.