05.01.2022

Ühistranspordi kaardirakendust on kasutanud kolmveerand linlastest

Tallinna veebis pakutavatest kaardirakendustest on kõige populaarsem ühistranspordikaart, mida on kasutanud vähemalt mõnel korral 74 protsenti linna elanikest.

Tallinna veebikaarti on kasutanud 44 protsenti linna elanikest. Kui Tallinna ühistranspordi kaarti on kasutanud keskmisest enam 25-44-aastased, siis Tallinna veebikaarti üle 44-aastased. Ühistranspordi kaarti on kasutanud enam ka lastega pered, selgub tallinlaste rahuloluküsitluse tulemustest. 

Linna veebikaardi kasutajatest 87 protsenti jäi sellega rahule, rahulolematuid oli 6 protsenti ja hinnangut ei osanud anda 7 protsenti. Keskmine hinnang 4-punktisel skaalal oli 3,17 punkti.

Kuigi Tallinnal on mitmeid kaardirakendusi, otsivad tallinlased infot selle kohta, kus midagi Tallinnas asub, valdavalt Google Mapsist (82 protsenti), Tallinna ametlik veebikaart on 24 protsendiga teisel kohal. 

Linlaste rahulolu-uuringu järgi on Tallinna tasuta traadita WiFi interneti levialaga rahul 58 protsenti selle kasutajatest. Linna tasuta WiFi võrku kasutab 33 protsenti tallinlastest, selgub tallinlaste rahuloluküsitluse tulemustest.

Praegust leviala ebapiisavaks pidavad kasutajad sooviksid tasuta WiFi ühendust kasutada ka mujal, kus see praegu pole võimalik. Viiendik neist sooviks kasutada tasuta WiFit kõikjal linnas ja kümnendik mõnes konkreetses linnaosas. Lisaks soovitakse linna tasuta WiFi leiviala ka erinevatesse avalikesse kohtadesse, parkidesse, mänguväljakutele, ühistransporti, merega piirnevatele aladele ja erinevatesse reisijaamadesse, samuti kaubanduskeskustesse. 

Tallinna tasuta WiFi ühenduse kasutamiseks tuleb levialas seade ühendada TallinnWIFI nimelisse võrku ning avada veebibrauser. Tasuta WiFi levialad asuvad enamasti avalikes kohtades, nagu linnaväljakutel, linnaosade valitsustes, parkides, ja Tallinna Keskraamatukogu osakondades ja haruraamatukogudes. Levialade nimekiri on  on leitav Tallinna kodulehelt.

Tallinlaste rahuloluküsitluses küsitles Tallinna Strateegiakeskuse tellimusel Turu-uuringute AS veebipaneeli kaudu möödunud aasta novembris kokku 838 Tallinna 15-aastast ja vanemat elanikku. 

Vaata lisaks: 

Uudise rubriigid: