02.09.2019

Tallinna üldhariduskoolides istus tänavu koolipinki üle 50 000 õppuri

Tallinna 57 munitsipaalkoolis hakkas 2019/20. õppeaastal õppima 46 400 õpilast, koos era- ja riigikoolidega alustas pealinnas tänavu kooliteed üle 50 000 õppuri. Käimas on mitmed projektid õpikeskkonna parendamiseks. Alates 1. septembrist tõusid lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palgad.

Prognooside kohaselt astus munitsipaalkoolide esimestesse klassidesse ligikaudu 4300 last ning kümnendatesse üle 3300 õppuri.

Haridusala prioriteediks on Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul juba viiendat aastat muutunud õpikäsituse (MÕK) rakendamine haridusasutustes. „Meie roll on koole ja lasteaedu selles igati toetada, aidates luua tänapäevast õpikeskkonda,“ rääkis Belobrovtsev. „Kuigi me seekord 1. septembril uusi maju ei ava, on meil tööd käimas mitmel objektil. Augustis saab katuse alla Tallinna Tondi Põhikooli uus hoone, tervikremont käib Tallinna Saksa Gümnaasiumis, projekteerimisel on Arte gümnaasium, Mustjõe gümnaasium ja Lasnamäe põhikool. Koolidest ligikaudu 93% ongi juba tervikuna renoveeritud ning kõik koolid saavad korda lähiaastatel. Nüüd saame keskenduda lasteaedadele, tahame need korda saada aastaks 2030.“

Linn teeb haridusvaldkonda ka mitmeid teisi suuri investeeringuid, näiteks oktoobris saavad valmis Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi staadion ning Tallinna Männikäbi Lasteaed. Augustis taasavas oma uksed renoveeritud Sitsi Lasteaed.

Linnas on kokku 195 munitsipaalharidusasutust, sealhulgas lisaks koolidele veel 125 lasteaeda ja -sõime, 10 huvikooli, Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Tallinna Õpetajate Maja.

Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 500 last. Lasteaedades ja koolides töötab kokku 5936 õpetajat, peale selle veel tugiõpetajad, direktorid ja teised haridustöötajad. Tallinna linnavalitsus otsustas LV otsustas, et 1. septembrist tõusevad lasteaiaõpetajate palgad, mis tõstetakse samale tasemele kooliõpetajate palkadega – alammäär on 1250 eurot kuus. Tõstetakse ka õpetajaabide palka.

Uudise rubriigid: