13.02.2019

Tallinna ülekäiguradade erivalgustid on end igati õigustanud

Alates 2005. aastast on Tallinna linnas tänavate ning tänavavalgustuse rekonstrueerimise objektide raames rajatud jalakäijate ülekäiguradadele liiklusohutuse suurendamiseks erivalgustus, mis võimaldab sõidukijuhtidel teele astuvat jalakäijat või ratturit aegsasti märgata. Erivalgustuse kasutamisega tekib ülekäigurajal positiivne kontrast võrreldes sõiduteega ja see aitab paremini esile tuua ülekäigurajale liikuvat või seal olevat jalakäijat või ratturit. Kokku on 2018 aasta lõpu seisuga Tallinnas 1761 ülekäiguraja valgustit.

Esmakordselt arutati ülekäiguradade erivalgustuse rajamise ideed 2003. aastal, mis sai ka positiivse tagasiside rahvusvaheliselt linnade valgustustehnika assotsiatsioonilt LUCI. Samuti analüüsiti ülekäiguradade erivalgustust projekti INTERREG IVC Plus raames (linnavalgustuse jätkusuutlikud arengustrateegiad projekti linnade parima praktikana). Saadud tagasiside kohaselt on lahendus õnnestunud ning üks parimaid maailmas, saavutatud on varasemast tunduvalt parem jalakäijate turvalisus pimedal ajal ülekäiguradadel. Eriti tuleb ülekäiguraja erivalgustus välja, kui ülekäigurada on värskelt maha joonitud.

Ülekäiguradade erivalgustuse rajamisega tehti algust Pirita tee katseobjektiga koostöös tolleaegse tänavavalgustuse hoolduse lepingupartneri AS KH Energia Konsult. Katsetuse käigus rajati erivalgustus Pirita tee mõlemale sõidusuunale. Positiivse tagasiside tulemusena võeti lahendus kasutusele ka muudel ülekäiguradadel ning 2005. aasta lõpuks oli Tallinna linna rajatud 20 erivalgustusega ülekäigurada 50 valgustiga.

Aastal 2008 võeti Tallinna Linnavalitsuse poolt vastu „Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse tüüplahendused“, mis kinnitas lahendused ülekäiguradade valgustuse paigaldamisele erinevatel teeliikidel. Lisaks on analüüsitud ka ülekäiguradade erivalgustuse valguse erinevaid tonaalsusi, mis arvestades piirkonna valgustust aitab liiklejatele valida kõige turvalisema lahenduse.

Aastaks 2010 oli Tallinna linna rajatud 272 erivalgustusega ülekäigurada 551 valgustiga. Keskmiselt rajati aastas tol ajal ülekäiguradade erivalgustus 50 ülekäigurajale aastas. Alates 2015. aastast on igal aastal linna eelarvest eraldatud just erivalgustusega ülekäiguradade rajamiseks 400 000€ eurot, millele lisanduvad veel teede rekonstrueerimise käigus rajatavad objektid.

„Seoses uute LED valgustite turule tulekuga ning valgustite energiasäästlikumaks muutumisega on suurenenud aastas rajatavate erivalgustusega ülekäiguradade maht, mis on viimastel aastatel püsinud keskmiselt 200 ülekäiguraja juures aastas ja käesoleval aastal on kavas jätkata samas tempos,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.   

 

Uudise rubriigid: