15.03.2019

Tallinna Ülikooli keskaja keskus esitleb ajakirja Horisont erinumbrit

Neljapäeval, 21. märtsil algusega kell 16 toimub Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tn 4) ajakirja „Horisont“ erinumbri „Linnaelu keskaja Eestis“ esitlus.

Tavalisest mahukam „Horisont“ toob seekord lugejani värvika valiku Eesti keskaja linnaelu ja linnakultuuri eri tahke valgustavatest lugudest, teemadeks linnade rajamine, linlik elukeskkond, linnaelanike igapäevaelu ja tegevus, elanike uskumused ning asised ja vaimsed  püüdlused. Paari keskaja linnaelanikuga, nagu näiteks kuulsa kunstniku Michel Sittowi emaga, on võimalik isegi n-ö lähemalt tuttavaks saada.

Esitluse juhatab sisse vestlusring teemal „Ajaloo populariseerimine – kellele, milleks ja kuidas?“. Tallinna Linnaarhiivi teaduri Juhan Kreemi juhatamisel arutlevad teema üle professorid Anti Selart ja Marek Tamm ning vanemteadurid Ivar Leimus, Anu Mänd ja Anneli Randla. Vestlusringile järgneb Horisondi erinumbri tutvustus. Üritus on huvilistele vaba osavõtuga.

Suur osa artikleid on valminud linnaarhiivi  materjalide põhjal, samuti toetas linnaarhiiv rahaliselt erinumbri koostamist. Ajakirja erinumber valmis Tallinna Ülikooli Keskaja keskuse liikmete koostöös. 2005. aastast tegutsev keskus koondab veidi üle 20 Eesti teadlase, ajaloolased, arheoloogid ja kunstiajaloolased.

Uudise rubriigid: