03.07.2018

Tallinna uue arengukava koostamine sai avalöögi

Linn on asunud ette valmistama Tallinna arengukava 2021+ koostamist. 31. mail moodustati linnapea käskkirjaga linna strateegilise planeerimise juhtrühm ja töörühm (strateegiaüksus) ning selle nõukoda. Uue arengukava algatamine ja lähteülesande kinnitamine on volikogus arutlusel 14. juunil 2018.

Ehkki käskkiri töögruppide asjus allkirjastati mai lõpus, on töö uue arengukava koostamise ettevalmistamisel käinud juba mõnda aega. 1. jaanuaril loodi linna finantsteenistuse juurde strateegiabüroo, mille kõige olulisemaks ülesandeks on koordineerida arengukava koostamist ja strateegiaüksuse, juhtrühma ning nõukoja tööd.

Arengukava koostamist veab strateegiaüksus, lähtudes oma töös juhtrühma juhistest, konsulteerides  nõukoja ja teiste osapooltega. Strateegiaüksuse liikmed on eksperdid-spetsialistid kõigist linnavalitsuse ametitest, juhtrühm koosneb linna tipp-poliitikutest ja ekspertidest ning nõukoda erinevate elualade tipp-spetsialistidest. Ka strateegiaüksus alustas tööd juba jaanuaris valdkonnapõhise hetkeolukorra kaardistamise ja linna visiooni ning väljakutsete kirjeldamisega.

Lähiajal valmib Tallinna veebilehel eraldi alaleht, kuhu koondame kõik linna strateegilise planeerimisega seotud info ja vajalikud dokumendid.

Kavatseme arengukava koostada võimalikult laiapõhjaliselt kaasates kindlasti linna enda töötajaid, valdkondade eksperte, huvigruppe ja kindlasti meie  linna elanikke. Suur väljakutse on arengukava ning linna eelarvestrateegia sidumine, et arengukavas plaanitu saaks ka tõhusalt ellu viidud.

Esimene suurem kaasamisprojekt algab sügisel 2018. Kuid juba praegu võib igaüks meiega ühendust võtta ja teha ettepanekuid nii arengukava koostamise protsessi kui sisusse.

Ootame aktiivset kaasamõtlemist!

 

Teie strateegiabüroo

Toomas, Maris, Anni, Irma ja Kristel

strateegiabyroo@tallinnlv.ee