22.08.2017

Tallinna valimiskomisjon korraldab kolmapäeval erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele teabepäeva

Tallinna linna valimiskomisjon korraldab kolmapäeval, 23. augustil erakondade ja valimisliitude esindajatele ning üksikkandidaatidele infopäeva, kus antakse vastus kõigile valimistel osalemist ja kandidaatide ülesseadmist puudutavatele küsimustele.

Infopäev toimub 23. augustil algusega kell 15.30 linnavalitsuse istungite saalis (Vabaduse väljak 7, IV korrus). Päevakorras on järgmised teemad: valimisliitude registreerimiseks esitamine; kandideerimisdokumentide esitamine ning linnaosakogusse kandideerimine; kandidaatide registreerimine ja jaoskonnakomisjoni liikmekandidaatide esitamine. Räägitakse ka valimiste vaatlemisest ja häälte ülelugemisest.