05.10.2017

Tallinna volikogu 8.koosseis pidas oma viimase istungi

Volikogu 8.koosseisu viimasel istungil võeti vastu Tallinna jäätmekava aastateks 2017-2021. Kavas sisalduvate meetmete rakendamine peaks vähendama jäätmete teket, soodustama prügi maksimaalselt taaskasutust ja tõhustama keskkonnaseiret ning järelevalvet. Kava järgi on Tallinnas plaanis luua võimalus plasti-, klaasi- ja metallijäätmeid juba nende tekkekohas liigiti ära anda.

Tallinna volikogu 8.koosseis alustas oma tööd 07. novembril aastal 2013. Nelja aasta jooksul peeti 88 istungit ja võeti vastu 790 otsust ja 115 määrust. Volikogu 10 komisjoni pidasid selle aja jooksul 502 koosolekut.

Volikogu värske esimees Kalev Kallo tegi mitmeid olulisi muudatusi. Eelarve menetlemine muutus põhjalikumaks ja läbipaistvamaks, jäeti rohkem aega aruteludeks. Mõnigi eelnõu saadeti linnavalitsusele täpsustamiseks tagasi“ sõnas Keskfraktsiooni esimees Toivo Tootsen möödunud neljale aastale hinnangut andes.