01.12.2016

Tallinna volikogu asub arutama 2017. aasta eelarvet

Täna kell 16.00 koguneb korralisele istungile Tallinna Linnavolikogu. Istungi päevakorras on 10 punkti, esimese punktina on päevakorras Tallinna linna 2017. aasta eelarve I lugemine.

Järgnevalt on päevakorras ühe detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ning Tallinna Kultuuriameti hallatava asutuse Tallinna Kirjanduskeskus asutamine. Lisaks on päevakorras vastamine seitsmele arupärimisele.