26.03.2020

Tallinna volikogu vabastas vanemad ajutiselt lasteaia kohatasu maksmisest

Tallinna linnavolikogu muutis tänasel erakorralisel istungil määrusi, mis võimaldavad eriolukorra ajal lapsevanemad ajutiselt vabastada lasteaia kohatasu maksmisest ning mittetallinlastel ühistranspordiga tasuta sõita.

Otsus puudutab ka eralasteaias käivate laste vanemaid, kes saavad täiendavat toetust samaväärselt munitsipaallasteaedades käivate laste vanematega.

Linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on linnavalitsus eriolukorra leevendamiseks välja pakkunud mitmeid meetmeid, mis ootasid jõustumiseks volikogu heakskiitu. „Eriolukorra ajal vanemate ajutine vabastamine lasteaia kohatasu maksmisest ja ühistranspordis tasuta sõiduõiguse lubamine mittetallinlastele vajasid volikogu otsust. Mul on hea meel, et selles küsimuses olid fraktsioonid üksmeelsed,“ lausus Terik.

„Olgugi, et põhjus on vilets – kriis –, siis selles tehtavad otsused määravad tuleviku. Lasteaia kohatasu kaotamine on täna ajutine, kuid tulevikus loodan, et nii ka jääb. 854 eurot lapse kohta aastas on suur summa, mis nii pere jaoks kasutada jääb,“ ütles linnavolikogu liige Kristen Michal. „Selles kriisis on kõik poliitilised jõud seljad koos, pealinn toeks oma kodanikele ning arukate tegude ja investeeringutega majanduslikuks mootoriks. See saab olema viiruse leebudes järgmine suur väljakutse,“ lisas Michal.

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16. märtsist kuni linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni. Lasteaia kohatasust vabastamine puudutab kõiki lapsi – nii neid, kes käivad lasteaias, kui ka neid, kes praegu kodus on. Samuti puudutab otsus ka eralasteaias käivate laste vanemaid. Tallinna linn toetas juba eelnevalt eralasteasutuste pidajaid - ühe lapse kohta maksti toetust samas mahus, kui linna lasteaedades – 187 eurot lasteaias käiva lapse kohta juhul, kui laps ja tema vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Täiendav toetus summas 71,25 eurot tagab selle, et eralasteaiad oleksid jätkuvalt avatud ning lapsevanemate teenuse arved väiksemad. Linn loobub selle otsusega arvestuslikult umbes 2,37 miljonist eurost omatulust.

Erakorralise isitungi päevakorras olevad punktid arutas esmaspäeval läbi rahanduskomisjon. Komisjoni koosolek toimus elektrooniliselt, kuid volikogu istungeid sel moel pidada ei saa, kuna seda ei võimalda kehtiv regulatsioon. Viiruse leviku piiramiseks osaleb eriolukorra ajal linnavolikogu istungitel igast fraktsioonist üks esindaja. „Juba eelmisel nädalal toimunud istung näitas, et koostöös kõigi poliitiliste fraktsioonide esindajatega on hea tahtmise juures võimalik nii ka otsuseid langetada. Jätame poliitilised võitlused tulevikku, praegu on vaja ühiselt teha eriolukorra leevendamiseks vajalikke või aegkriitilisi otsuseid,“ ütles linnavolikogu esimees.

Uudise rubriigid: