28.08.2021

Tallinna volikogu valimiseks peab elukoht olema rahvastikuregistri järgi linnas

Tallinna linnavolikogu valimiseks peaks valija ametlik elukoht rahvastikuregistri järgi olema Tallinnas hiljemalt 17. septembril.  

Valijate nimekirjad koostatakse rahvastikuregistri andmete alusel 17. septembri seisuga. Et elukohaandmete korrastamine ei jääks viimasele minutile, siis soovitame kõigil valijatel, kelle elukoht vajab rahvastikuregistris muutmist, teha andmed korda veidi varem enne seaduses sätestatud päeva ning korrastada andmed hiljemalt 16. septembriks 2021.

„Inimesed, kes elavad Tallinnas, kuid ei ole siia ametlikult registreeritud, peaksid linnavolikogu valimisel osalemiseks oma elukohaandmeid rahvastikuregistris uuendama. Viimastel aastatel on palju inimesi elukohta vahetanud. Linna tuleviku suunamisel võiks osaleda võimalikult suur osa elanikest,“ ütles Tallinna valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Priit Lello. „Samuti võiksid rahvastikuregistris oma elukoha andmeid uuendada inimesed, kes on asunud elama ühest linnaosast teise ja soovivad valimistel osaleda oma kodulinnaosas.“

Oma elukohaandmeid saab kontrollida ja uuest elukohast teatada veebilehel https://www.rahvastikuregister.ee/. Vajadusel saab elukohaandmete korrastamiseks pöörduda lähima linnaosa valitsuse või Tallinna Perekonnaseisuameti poole.

Valimisõigus kohaliku volikogu valimisel on lisaks Eesti kodanikele ka teiste Euroopa Liidu riikide kodanikel ja välismaalastel, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus. Kuna Suurbritannia on Euroopa Liidust lahkunud, siis ka Suurbritannia kodanikud saavad 2021. aastal hääletada ainult siis, kui neil on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.

Kohalikku volikogu saavad valida vähemalt 16-aastased valijad. Esimest korda said 16-aastased ja vanemad osaleda 2017. aasta kohalikel valimistel.

Uudise rubriigid: