22.05.2019

Tallinnal läheb hästi: võlad vähenevad ja majandusaasta tulem on positiivne

Tallinna linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne näitab, et eelmine aasta oli linnale edukas – võlakoormus kahanes ning majandusaasta lõppes positiivse tulemiga.

Linna konsolideerimisgrupi netovõlakoormus langes eelmisel aastal 28,2%-lt 21%‑le põhitegevuse tuludest ning linna võlakoormus langes 32%-lt 27,8%‑le. „Seadusega lubatud piirmääraks on 60%,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart. „Seega on linna võlakoormus piirmäärast tunduvalt väiksem. Absoluutnumbrites oli grupi võlakoormus 190 miljonit eurot, sellest linna võlakoormus 185 miljonit eurot.“

Aasta lõpu seisuga oli linna konsolideerimisgrupi bilansimaht 1,6 miljardit eurot ja netovara 1,2 miljardit eurot. Aruandeaasta tegevustulud olid 938 miljonit ja tegevuskulud 851 miljonit eurot. Linna konsolideerimisgrupi positiivseks tulemiks kujunes 89 miljonit eurot, sh linna tulem oli 60 miljonit eurot.

Linna majandusaasta aruannet auditeerinud KPMG Baltics OÜ kinnitas, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ning kajastab õigesti ja õiglaselt linna finantsmajanduslikku seisundit.

Vaid mõned nädalad tagasi kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings linna tugevat finantspositsiooni ja usaldusväärsust, tõstes selle tasemele „AA-“ - Eesti riigiga samale tasemele. „Põhjenduseks oma hinnangule tõi reitinguagentuur linna kõrgetasemelise finantsjuhtimise ning jätkusuutliku eelarvepoliitika,“ rõhutas Kõlvart.

Tallinna linna konsolideerimisgruppi kuulus 23 ametiasutust ja nende 249 hallatavat asutust ning lisaks veel 9 linna valitseva mõju all olevat äriühingut, 12 sihtasutust ja üks mittetulundusühing. Linn koos oma tütarettevõtete, sihtasutuste ja mittetulundusühinguga oli eelmisel aastal tööandjaks kokku üle 19 tuhandele töötajale, kelle keskmine töötasu kuus oli 1330 eurot, seejuures ligi 9000t töötajat ehk pea pool kogu töötajaskonnast töötas haridusvaldkonnas (koolides, huvikoolides, lasteaedades) ning õpetajate keskmine töötasu linna koolides oli 1611 eurot. Linna ametiasutustes aga oli kokku 1445 teenistujat, mis on vaid 7,6% kogu grupi töötajatest.

 „2018. aasta oli linnale ja tema tütarettevõtetele ning sihtasutustele tegus,“ lisas Kõlvart. „Tuletan siinkohal meelde mõned olulisemad ettevõtmised eelmisest aastast - lõpule jõudis Haabersti ristmiku ümberehitus, mis läks linnale maksma kokku 16,1 miljonit eurot. Rekonstrueeriti ka Gonsiori tänav ja Vana-Pirita tee. 4,3 miljonit euro eest sai täiesti uue ilme Tammsaare park. Ühistranspordi veeremit täiendati mitmete põhjalikult uuendatud tavatrammide ning pilkupüüdvate retrotrammidega. Lõpule jõudis Mustamäe tervisekeskuse ehitus. Terviklikult renoveeriti Pääsküla Kool ning Prantsuse Lütseum sai võimlahoone – selleks kulus vastavalt 7,3 ja 2,8 miljonit eurot. Linn omandas ka Inglise Kolledži spordihoone. Valmisid Pirita Kose Lasteaia ja Pae Gümnaasiumi juurdeehitused.“

Kõlvart lisas, et varasematest aastatest oluliselt suuremas mahus teostati kvartalisiseste teede ja kõnniteede, ristmike, sildade ja viaduktide ning ühistranspordipeatuste ja -radade remonti.

Eelmisel aastal alustati ka mitmete suuremahuliste objektidega - olulisemad nendest on Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Arte Gümnaasiumi tervikrenoveerimine, Salme Kultuurikeskuse, Tallinna Linnateatri kvartali hoonestu rekonstrueerimine, Tallinna haiglakompleksi projekteerimine, Reidi tee ehitus, Lauluväljaku taristu uuendamine jpm.