22.02.2016

1. märtsil algab taotluste vastuvõtt elukohajärgsete koolide määramiseks

Teisipäevast, 1. märtsist saavad lapsevanemad esitada taotlusi 2016. aasta septembris elukohajärgsete koolide määramiseks Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele.

Taotlusi saavad kuni 15. märtsini 2016 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud.

Taotluse saab esitada kas eKooli kaudu või paberil. Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus). Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka Tallinna Haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist.

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Elukohajärgse kooli määramine ei sõltu taotluse esitamise järjekorrast, samaväärsed on kõik 1.-15. märtsini esitatud taotlused olenemata vormist. Seega ei ole vaja tingimata esitada taotlust esimesel päeval, kuid ei tasuks seda jätta ka viimasele. Taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi.

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed. Taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab olulist teavet kooli määramiseks, sh lapse õppekeel ja õdede-vendadeõppimine samas koolis.

Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust tõestava dokumendi. 6-aastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna Haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail 2016.

Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info 

Kõikide Tallinna koolide kontaktid 

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud:

  • E 08.15-18.00
  • T, K, N 08.15-17.00 
  • R 08.15-16.00

 

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid:

Viivi Lokk, juhtivspetsialist
Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee   

Piret Rõõmussaar, vanemspetsialist

Tel 6404596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee   

Natalja Lapikova, vanemspetsialist
Tel 6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee   

Milena Pogodajeva, peaspetsialist (erikoolid)
Tel 6404657, milena.pogodajeva@tallinnlv.ee

 

 

 

Uudise rubriigid: