19.10.2015

Tallinnas algab Euroopa liikuvusfoorum

19.-21. oktoobrini arutavad Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES Liikuvusfoorumi (Mobility Forum) liikmed Tallinnas tegevusmustreid kaasava linnatranspordi arendamisel. Kolmel päeval toimuva sügiskonverentsi peateema on „Inclusive urban transport“ – kaasav linnatransport.

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul on tänavune foorum pühendatud kaasava linnatranspordi kõige olulisemate teemade arutamisele: selle ligipääsetavusele, sh liikumine erivajadustega inimestele, piletihinna kättesaadavusele, liikuvuse kaasavale planeerimisele, uustulnukate liikumisharjumustele ning töökohtade loomisele ühistranspordis. Euroopa linnade arendusspetsialistid, poliitikud ja aktivistid käsitlevad neid teemasid foorumi alalistes töörühmades ja plenaaristungil. 

Tallinna abilinnapea Taavi Aas jagab plenaaristungil kogemusi, kuidas on üleminek tasuta ühistranspordile parandanud elanike liikumisvõimalusi, suurendanud ühistranspordi kasutamist ning piiranud autode hulka kesklinnas. 

Lisaks konverentsi plenaaristungile osalevad Tallinna linnaametnikud ja transpordivaldkonnast huvitatud eriliikumisvajadustega töörühmas „Barrier-free city for all“ („Barjäärideta linn kõigile“), kus arutatakse uusi suundi linnaplaneerimises. 

Aastakonverentsist osavõtjatel on võimalus samuti vahetult tutvuda nii Tallinna tasuta ühistranspordi edulooga kui ka uute trammide ning teiste Tallinna südames toimunud arengutega. Lisaks vaetakse foorumil kogu Euroopale olulise migratsioonimure mõju transpordikorraldusele. 

EUROCITIES Liikuvusfoorumist võtab osa üle 80 väliskülalise Euroopa 30 suurlinnast. Foorumi eesistujaks on Malmö abilinnapea Milan Obradovic. Peale Taavi Aasa osalevad Eesti pealinna foorumil Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse liige Enno Tamm ja teenindusdirektor Andres Herkel, linnaarhitekt Endrik Mänd ja linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer. 

EUROCITIES on suurim ja mõjukaim Euroopa linnade huve esindav organisatsioon Euroopa Liidus, mis ühendab 135 suuremat linna 35 riigist. Tallinn on EUROCITIES liige 1998. aastast. Aktiivselt on osaletud mitmete temaatiliste platvormide nagu kultuuri-, keskkonna- ja sotsiaal-, majandusarengu, teadmus- ja koostööfoorumi töös. 2009-2010. aastal oli Tallinn EUROCITIES teadmusühiskonna foorumi eesistuja.