22.04.2015

Tallinnas algab lapsevanemate teavitamine elukohajärgsetest koolidest

Homme, 23. aprillil algab Tallinnas lapsevanemate teavitamine elukohajärgse kooli määramisest lastele, kes astuvad esimesse klassi 1. septembril 2015. Teade saabub kas eKooli kaudu või paberkirjaga olenevalt sellest, kuidas esitati taotlus.

eKooli kaudu taotluse saatnud lapsevanemad saavad ka teate eKoolis. Pabertaotluse esitanud ja taotlust mitte esitanud vanemad saavad kirjaliku teate lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile.

eKoolis avavad koolid vastuvõtu 24. aprillil ja saadavad kutsed neile lapsevanematele, kes esitasid taotluse eKooli kaudu. Seejärel saavad vanemad eKoolis kooli tulekut kinnitada. Kui lapsevanem ei ole eKooli kasutaja, tuleb tal koolikoha kinnitamiseks määratud kooliga ühendust võtta. 

Määratud koolikoha kinnitamine väga oluline, sest vastuvõtmata koht muutub vabaks. Koolikoha saab lapsevanem kinnitada kuni 10. juunini, peale seda täidetakse vabaks jäänud kohad kooli vastuvõtukorra alusel ja seda saavad taotleda kõik soovijad.

Kui määratud kool lapsele ei sobi, on vanematel õigus valida mõni teine kool, kus on vabu kohti. Sel juhul tuleb kohataotlusega pöörduda mitte enam Tallinna Haridusameti, vaid otse kooli poole.

Sel aastal algab lapsevanemate teavitamine poolteist nädalat varem kui eelmisel aastal. Kuna SA Innove Rajaleidja keskuse nõustamiskomisjoni istungid väikeklassi määramiseks ja koolipikenduse andmiseks toimuvad veel ka maikuus, teavitatakse väikeklassi taotlejate lapsevanemaid väikeklassi avavatest koolidest peale komisjoni otsuste tegemist.  

Koolikoht munitsipaalkooli määrati käesoleval aastal 4871 lapsele, mis on 627 last rohkem kui 2014. aastal. Lisaks sellele asub 489 last õppima ülelinnalise komplekteerimisega koolides või klassides. 

 

Lisainfo: 

Meelis Kond
Hariduskorralduse osakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
Tel 6404592
meelis.kond@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: