04.05.2016

Tallinnas algas lapsevanemate teavitamine elukohajärgsetest koolidest

3. mail alustas Tallinna Haridusamet lapsevanemate teavitamist elukohajärgse kooli määramisest lastele, kes astuvad esimesse klassi 1. septembril 2016. Määratud koolikoht tuleb lapsevanematel kindlasti kinnitada.

eKooli kaudu taotluse saatnud lapsevanemad saavad ka teate eKoolis. Koolid saadavad lapsevanematele eKooli kaudu kutsed, misjärel saavad vanemad eKoolis lapse kooli tuleku kinnitada. eKoolis esitas taotluse 3536 lapsevanemat.

Pabertaotluse esitanud ja taotlust mitte esitanud vanemad saavad kirjaliku teate lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile. Kui lapsevanem ei ole eKooli kasutaja, tuleb tal koolikoha kinnitamiseks lapsele määratud kooliga ühendust võtta. Pabertaotluse esitas 275 vanemat, taotlust ei esitatud 209 lapse kohta.

Määratud koolikoha kinnitamine on väga oluline, sest vastuvõtmata koht muutub vabaks. Koolikohta saab lapsevanem kinnitada 10. juunini, peale seda täidetakse vabaks jäänud kohad kooli vastuvõtukorra alusel ja seda saavad taotleda kõik soovijad.

Elukohajärgsete kooli määramise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, mille kohaselt arvestatakse kooli määramisel esmajärjekorras lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha lähedust koolile ning õdede-vendade õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse ka vanemate soove.

Kui määratud kool lapsele ei sobi, on vanematel õigus valida mõni teine kool, kus on vabu kohti. Sel juhul tuleb kohataotlusega pöörduda otse kooli poole.

Koolikoht munitsipaalkooli määrati käesoleval aastal 4533 lapsele, sh 513 õpilast, kes asuvad õppima ülelinnalise komplekteerimisega koolides või klassides.

 

Lisainfo: 

Tanel Keres
Hariduskorralduse osakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
Tel 6404675
tanel.keres@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: