22.11.2017

Tallinnas algas täna Ülemaailmse Ühistranspordi Assotsiatsiooni konverents

Ülemaailmne Ühistranspordi Assotsiatsioon UITP, Tallinna Linnatranspordi AS ja Tartu linnavalitsus korraldavad 22.-23. novembril Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames Tallinna linnavolikogu ruumes Vana-Viru 12 konverentsi „Tark Liikuvus 2020: uuenduslik ja säästev linnatransport Euroopas“.

Konverentsi ühe korraldaja, Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimehe Enno Tamme kinnitusel oodatakse  Tallinna kõrgetasemelisele konverentsile ligi 100 delegaati, kes esindavad targa linna sidusrühmi Euroopa Liidust, sealhulgas Kesk- ja Ida-Euroopast ning otsustajaid Euroopa Liidu institutsioonidest ning liikmesriikide valitsusasutustest ja kohalikest omavalitsustest.

Konverentsil toimub strateegiline arutelu kaasaegse linnalise liikuvuse teemadel. Keskendutakse olulisematele valdkondlikele küsimustele, nagu infrastruktuuri rahastamine, intelligentsete transpordisüsteemide ja andmepõhiste tehnoloogiate rakendamine, säästva liikuvuse ja uute liikuvusteenuste ning ärimudelite väljatöötamine ning linnalise liikuvuse kesksetele algatustele suunatud ELi poliitika.

Konverents vahendab läbi arutelude transpordi, taristu ja linnaarengu sidusrühmade esindajate ning poliitikakujundajate seisukohti, leidmaks lahendusi, millega toetada madala süsinikusisaldusega innovatsioonipõhiseid liikuvuse ja linnaarengu projekte, poliitikat ja strateegiaid ELi liikmesriikides ning kaugemal.

 Rohkem infot Tallinna konverentsist on võimalik leida aadressidelt www.uitp.org ja https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/tark-liikuvus-2020-uuenduslik-ja-saastev-linnatransport-euroopas.

 

Lisainfo: Urmas Tooming

Avalike suhete spetsialist

Tallinna Linnatranspordi AS