21.08.2017

Tallinnas algas uute, Lotte ja Veerise lasteaedade komplekteerimine

Algas tänavu sügisel avatavate Tallinna Veerise Lasteaia (Veerise 1) ja Tallinna Lotte Lasteaia (Koidula 23) rühmade komplekteerimine. Komplekteerimise aluseks on üldjärjekord, lapsevanemad saavad kohapakkumise haridusameti iseteeninduskeskkonna kaudu.

Tallinnas kehtiva korra kohaselt komplekteeritakse avatavate lasteaedade rühmad Tallinna lastest, kes on munitsipaallasteaedade järjekorras ega ole veel kohta saanud. Aluseks on kohataotluste esitamise ajaline järjestus ning koha soovimise aeg. 

Lapsevanemad, kes on esitatud kohataotluse Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonnas, saavad lisaks nende valitud kolmele lasteaiale võimaluse võtta vastu koha kas Lotte või Veerise lasteaias. Kohast loobudes säilivad järjekorrad vanema poolt valitud lasteaias või -sõimes.

Koha Lotte või Veerise lasteaias saab valida komplekteerimise lõpuni, seejärel need valikud kustuvad ning alles jäävad vanema poolt varem valitud lasteaiad.

Täpsema info saamiseks võib vanem pöörduda lasteaia direktori poole.

Uute lasteaedade esmane komplekteerimine toimub korra kohaselt üldjärjekorra alusel, kuid koha saamiseks 2018. aastal ja edaspidi on võimalik lisada laps ka nende lasteaedade järjekordadesse.

Tallinna lasteaiakoha taotlemise e-teenus (info.haridus.ee/Lasteaiakoht ) võimaldab Tallinna linna munitsipaallasteaeda kohta taotleda juhul, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Vanem saab esitada taotluse kuni kolme lasteaeda, vajadusel saab ta oma taotlusi hiljem muuta või kustutada. Vaba koha olemasolul soovitud lasteaias saab vanem selle soovi korral koheselt kinnitada. Kui vanem taotleb lasteaiakohta tulevikus või hetkel soovitud lasteaias kohta ei ole, saab ta näha oma lapse paiknemist ja liikumist lasteaiakoha taotlejate nimekirjas.

 

Lisateave 

Katrin Proomet 
Vanemspetsialist, üldosakond
Tallinna Haridusamet
Tel: 640 4672
Katrin.Proomet@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: