14.03.2018

Tallinnas algasid 14. Linnade ja Valdade päevad

Tallinnas Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses algasid 14. Linnade ja Valdade Päevad, mis lähevad ajalukku, sest kaks nädalat tagasi, 27. veebruaril toimunud Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul moodustati esmakordselt uus üleriigiline omavalitsuste liit - Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL), mis ühendab 72 kohalikku omavalitsust.

„Mul on suur au tervitada Teid kõiki Tallinna linna nimel,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf täna alanud kahepäevase ürituse avakõnes. „Kuigi Linnade ja Valdade Päevad toimuvad neljateistkümnendat korda, on seekordne üritus eriline, sest kunagi varem ei ole omavalitsused olnud koos ühes liidus. Me oleme küll tegutsenud ühiselt ja moodustanud liite, kuid mitte kunagi varem pole Eestis olnud üleriiklikku omavalitsusliitu,“ ütles Klandorf.

„Viimase aasta jooksul on toimunud palju olulisi sündmusi, mis on toonud  kaasa mitmeid  suuri muutusi. Täna on Eestis vaid 79 omavalitsust ning varasemaga võrreldes on vähenenud nii volikogude liikmete kui ka omavalitsusjuhtide arv. See omakorda tähendab, et suurenenud on iga üksiku omavalitsusjuhi ja volikogu liikme roll ning sellega kaasnev vastutus. Meil armastatakse rääkida Tallinnast kui suurlinnast, kuid kui laiemat pilti vaadata, siis enamuses Euroopa suurlinnades  elab rohkem inimesi kui Eestis tervikuna. Nii et iga kodanik on Eesti jaoks oluline. Omavalitsusjuhtidena peame seisma selle eest,  et sõltumata inimese elukohast, peaks tal olema võimalus kasutada avaliku sektori poolt pakutavaid teenuseid. Oluline on ka elanikkonna kaasamine otsustusprotsessidesse.  

Tallinna linnas pööratakse palju tähelepanu nii linnakeskkonna kui terviku arengule kuid samas ka elanikele suunatud teenuste arendamisele. Lisaks otsesuhtlusele kodanikega on linnas üle 35 infosüsteemi ja enamusest neil on avalik vaade linnaelanikule. Kogu linna dokumendihaldus digitaliseeriti juba aastal 2002. Tallinna digitaalset edulugu on märgatud ka väljaspool Eestit. Viis korda on intelligentsete kogukondade foorum (ICF) valinud Tallinna maailma seitsme kõige innovaatilisema kogukonna hulka.“

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf lõpetas oma tervitussõnavõtu tõdemusega, et vastselt moodustatud Eesti Linnade ja Valdade Liidu ülesandeks on ühiste huvide kaitsmine ja suhtlemine erinevate riiklike institutsioonidega.