28.10.2020

Tallinnas hakkab tuleval aastal tööle uus linnapuhastusüksus

Tallinna linnavalitsus võttis tänasel istungil vastu otsuse luua spetsiaalne linnapuhastusüksus, mis hakkab tegema tarvilikke töid ohutuma liiklemise tagamiseks ning on linnapuhastuses vajalikuks lisajõuks.

Abilinnapea Kalle Klandorf märkis, et otsusele eelnes põhjalik tänavapuhastusteenuse analüüs, mille viis läbi audiitorfirma KPMG. „Analüüsi põhjal jõuti järeldusele, et osalise tänavapuhastusteenuse võimekuse loomine linna poolt võimaldab muuta teenust paindlikumaks ja kvaliteetsemaks, kuna linnal on võimalik suunata oma ressurssi päevakorras olevate väiksemate tööde tegemiseks. Võrreldes nende tööde hankimisega võib prognoosida ka märkimisväärset rahalist säästu,“ ütles Klandorf. 

Abilinnapea selgitas, et uus linnapuhastusüksus on vajalik nii talvisel kui ka suvisel perioodil. „Talvel saame uue üksuse lisavõimekust rakendada lume- ja libedusetõrjetöödeks ning lume äraveoks enim kasutatavatel kõnniteedel, mis tavaolukorras on kinnistuomanike hooldada. Üksuse ülesandeks on ka erakorraliste ilmastikuolude tagajärgede likvideerimine, suurte pargialade käiguteede lume- ja libedusetõrje ning linnaosades asuvate parkimiskohtade lumest puhastamine,“ rääkis abilinnapea ning lisas, et suvel kasutataks soetatavaid masinaid pargi, kõnni- ja rattateede puhastamisel, survepesul, niitmis- ja lehekoristustööde teostamisel ning erakorraliste ilmastikuolude tagajärgede likvideerimisel. 

„Seadus paneb kõnnitee koristuse ja lumetõrje kohustuse sellega külgneva maatüki omanikule, kuid praktika näitab, et tööde kvaliteet on sageli ebaühtlane ning lume äraveo- või ümberpaigutamise võimaluse puudumise tõttu tihti ka raskendatud,“ lisas Klandorf. „Pikkade ja tihedate lumesadude korral napib nii masinaid kui ka töötajaid, samas aga on kõnniteede hooldamiseks ette nähtud aeg piiratud. Seetõttu võimaldab igasugune lisaressurss parandada hooldustööde kvaliteeti ja kaasata kiiretele töödele operatiivselt abijõudusid.“ 

Praegu tellib Tallinna linn aastaringseid hooldustöid kõnni- ja kergliiklusteedel 1,5 miljoni m2 ulatuses, kokku on linnas 2,5 miljonit m2 kõnniteid. Linn plaanib esialgu asuda hooldama 660 000 m2 enamkasutatavaid kõnniteid, milleks on vaja soetada kuus sahktraktorit ning katta tööjõu- ja hoolduskulu. Samas ulatuses teenust sisse ostes tuleb linnal ainuüksi talvehooajal tasuda selle eest üle 2 miljoni euro.  

Loodava üksuse ülalpidamiskuludeks on taotleb Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 2021. aasta eelarvest 895 762 eurot. Üksus hakkab kuuluma keskkonna- ja kommunaalameti hallatava asutuse Kadrioru Park koosseisu, eesmärgiks on alustada selle tegevust 2021. aasta jaanuaris.   

Uudise rubriigid: