27.08.2021

Tallinnas lihtsustub mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

Tallinna linnavolikogu muutis mittetulundustegevuse toetuse andmise korda, mis teeb teenuse taotlemise selgemaks, lihtsamaks ja kiiremaks. Uus kord hakkab kehtima järgmise aasta 1. jaanuarist.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul toetab linn mittetulundustegevust tänavu ligi 4,5 miljoni euroga, millest suurem osa läheb spordiga seotud tegevuste toetusteks. „Muudatuste eesmärk on lihtsustada taotlemist ning sellega kaasnevat asjaajamist ja aruandlust, kuna seni kaasnenud halduskoormus on olnud nii linnaasutuste kui ka taotlejate jaoks suur. Samuti täiendati määrust riigiabi puudutavate sätetega,“ selgitas linnavolikogu esimees.

Suurim muudatus mittetulundustegevuse toetuste andmise korras on see, et toetuse saajaga ei sõlmita edaspidi enam lepingut, vaid vajalikud tingimused on välja toodud juba toetuse eraldanud asutuse juhi käskkirjas. Leping sõlmitakse vaid juhul, kui tegemist on väga suuremahulise üritusega ja tingimusi on vaja täpsemalt reguleerida.

Lepingutest loobumise tõttu reguleeritakse korras ka toetuse andja ja toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning tagasinõuete esitamist. Loobutud on piirangust, et korraga makstakse välja kuni 3200 euro suurune summa, sest piirsummat ületavate toetuste mitmes osas väljamaksmine suurendab halduskoormust ning arvestades senist aastatepikkust praktikat, võib rahastusega seotud riski pidada minimaalseks. Vajaduse korral on siiski võimalik määrata, et konkreetsele toetuse saajale makstakse toetus välja mitmes osas.

Eelmisel aastal esitati linnale mittetulundustegevuste toetusteks kokku 1296 taotlust, lepingud sõlmiti 777 taotlejaga. Toetatavate projektide ja tegevuste arv oli mullu COVID-19 pandeemia tõttu varasemast märkimisväärselt väiksem. Tavapäraselt on keskmiselt  sõlmitud 1200 lepingut aastas.

Täiendav info mittetulundustegevuse toetamise kohta Tallinnas on koduleheküljel www.tallinn.ee/est/Mittetulundus.

Uudise rubriigid: