02.02.2016

Tallinnas liidetakse tulevast õppeaastast kaks kooli

Tallinna linnavalitsus kavatseb homsel istungil esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt liidetakse 1. septembrist 2016 Tallinna Sikupilli Keskkool (Kivimurru 9) Kadrioru Saksa Gümnaasiumiga (Gonsiori 38). Sikupilli keskkooli tegevus lõpetatakse ning ühendatud kool jätkab tööd kahes majas Kadrioru Saksa Gümnaasiumina.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Sikupilli Keskkooli liitmine üheks sammuks Tallinna koolivõrgu korrastamisel. „Praegu ja lähiaastatel tuleb linnal tulla toime põhikooliõpilaste arvu kasvuga. Tallinna koolivõrgu korrastamise kava kohaselt korraldatakse koole ümber ning luuakse juurde õppekohti piirkondades, kus neid napib,“ rääkis Kõlvart. „Samas on gümnaasiumiastme õpilaste arvu vähenemise tõttu vajalik gümnaasiumiõppe kontsentreerimine linna koolivõrgus, kuid seda tehes tuleb meil arvestada õpilaste arvu oodatava kasvuga tulevikus.“

Tallinna koolivõrgu korrastamise alusdokumendiks on „Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013–2021”, mille kohaselt üheks kooli ümberkorraldamise viisiks selle liitmine teise kooliga ja liidetava kooli tegevuse lõpetamine.

Tallinna Sikupilli Keskkoolis on õpilaste arv aastatel 2005–2015 vähenenud 418-lt 246-ni ehk 59%. Käesoleval õppeaastal õpib seal 9. klassis kaheksateist ja 12. klassis kakskümmend kaks õpilast. 10. klassi ei ole alates 2013. aastast õpilaste vähesuse tõttu avatud. Kadrioru Saksa Gümnaasiumis õpib 2015/16. õppeaastal 991 õpilast, sh gümnaasiumis 198 õpilast.

Kui Sikupilli keskkooli 1. klassis õpib 34 õpilast, 2. klassis 24 õpilast, 3. klassis 34 õpilast, siis KSG algklassides on igaühes avatud neli paralleelklassi ning õppetöö toimub kahes vahetuses. Õhtupoolses vahetuses õpib kümme klassitäit õpilasi ehk kokku 250 last.

Arvestades õpilaste vähesusega Tallinna Sikupilli Keskkoolis ning Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ruuminappusega, on otstarbekas need koolid liita. Edaspidi korraldatakse õppetööd kahe koolimaja ruumides ning õpilased saavad koolis käia ühes vahetuses. Kahe kooli kaugus teineteisest on linnulennult 900 meetrit. Koostöös Tallinna Transpordiametiga otsitakse lahendusi ühistranspordi korraldamiseks nii, et õpilastele kooli sõitmine võimalikult mugavaks muuta. Õppetöö korraldatakse nii, et päeva jooksul õpetajad ja õpilased üldjuhul kahe maja vahel liikuma ei pea.

Koolide liitmise teemal on toimunud arutelud nii mõlema kooli juhtkonna, hoolekogu kui ka õpilasesindusega. Kavandatavast muudatusest on teavitatud ka lapsevanemaid.

 Kadrioru Saksa Gümnaasium.JPG Sikupilli keskkooli maja.JPG

 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Sikupilli Keskkooli hooned

 

 

Uudise rubriigid: