10.03.2015

Tallinnas on elukohajärgse kooli määramiseks esitatud 3080 taotlust

10. märtsi hommikuks oli Tallinnas lastele elukohajärgsete koolide määramiseks esitatud 3080 taotlust, saabumata on veel ligikaudu 2100.

Haridusvaldkonna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinnas esimestesse klassidesse astujate arv viimastel aastatel pidevalt kasvanud ning tänavu on kooli tulemas ligi 1000 last enam kui viie aasta eest. „Tulevaks õppeaastaks vajab rahvastikuregistri andmetel meil koolikohta ligi 5200 esimesse klassi õpilast,“ rääkis Mihhail Kõlvart. „Kui eelmisel aastal samal ajal oli Tallinna Haridusametile esitatud 2560 taotlust ehk 56 protsenti, siis täna hommikuks oli taotlusi 3080 ehk 59 protsenti. See on iseenesest hea tulemus, kuid umbes 2100 taotlust on siiski veel saabumata.“

Mihhail Kõlvart kutsub kõiki lapsevanemaid kindlasti taotlust esitama.

„Taotluse esitamine on oluline eelkõige seetõttu, et sealt selgub lapsele sobiv õppekeel. Vaid nime järgi õppekeele määramine ei pruugi olla õige. Samuti selgub taotlusest, kas vanemad soovivad õdede-vendade õppimist samas koolis,“ selgitas Mihhail Kõlvart. „Taotlusest saab teada  ka pere soovid koolivalikuks, mida seadus lubab võimalusel arvestada.“

Taotlusi saavad 15. märtsini 2015 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud.

Taotluste vormid on avaldatud eKoolis ja Tallinna Haridusameti kodulehel.

Esitatud taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi. Koolide määramisel on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise korra kohaselt peamisteks asjaoludeks elukoha lähedus koolile ning õdede-vendade õppimine samas koolis, võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed 1. veebruari 2015 seisuga.  

Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kirja teel lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil. Peale teate saamist tuleb vanemal hiljemalt 10. juuniks kooliga ühendust võtta ning esitada nõutavad dokumendid. Kui seda pole tehtud, jääb määratud koolikoht vabaks ja seda võivad taotleda kõik soovijad.

Määratud koolikohast on vanemal on õigus ka loobuda. Sel juhul tuleb ise leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad peale 15. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta oma vastuvõtu korra alusel.

Alates 15. juunist saavad Tallinna munitsipaalkoolides koolikohti taotleda ka mujal elavad isikud.

 

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info 

 

Lisateave:

Meelis Kond
Hariduskorralduse osakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
Tel 6404592
meelis.kond@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: