14.04.2016

Tallinnas saab lasteaia kohatasu soodustust üle 760 lapse

Tallinna vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaias nii kohatasu- kui ka toidusoodustust. Märtsis 2016 said kohatasu soodustust 762 last ning toitlustamise toetust 502 last.

Lasteaiatasu koosneb toidurahast ja vanema osast ehk kohatasust*. Kohatasu soodustusele kulus linnal käesoleva aasta märtsis 29 132 eurot, toidusoodustusele 11 479 eurot. 2016. aasta prognoositav soodustuste summa on 407 000 eurot. Soodustuste kulud kaetakse munitsipaallasteaedadele linnaeelarvest kaks korda aastas Tallinna Haridusameti kaudu.

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada kohatasuvabastust kuni 80%. Aluseks on vanema esitatud avaldus, milles esitatud andmete õigsust on kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteaia direktor vabastab vanema lasteaia kohatasu maksmisest 100% ulatuses kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna munitsipaallasteaias käib perest kolm või enam last. Kohatasuvabastust sai märtsis 762 last, sh 113 last täies ulatuses.

Toiduraha soodustuse saamiseks on avalduse esitamise õigus ka haridusasutuse pedagoogil või sotsiaaltöötajal, kui vanem seda ei ole teinud, kuid vajadus on ilmne. Toiduraha soodustust saab direktor määrata kuni 100% ulatuses. Toidusoodustust sai märtsis 502 last.

2015. aastal sai kohatasuvabastust keskmiselt 551 last ning toidusoodustust 474 last.  

Tallinna linn maksab linna eelarvest sotsiaalhoolekande osakondade kaudu sissetulekust sõltuvaid toetusi ja universaaltoetusi. Linna elanikel on õigus linnalt taotleda järgmisi lastele suunatud toetusi: puudega lapse toetus; toimetulekutoetus; sissetulekust sõltuvad toetused; vajaduspõhine peretoetus, on ka teisi toetusi.

Sotsiaaltoetuste infot saab küsida infot Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametilt, linnaosade sotsiaalosakondadest, seda leiab ka Tallinna veebilehelt.

Lasteaiatasude soodustuste kohta saab teavet lasteaia direktorilt, haridusameti spetsialistidelt ja haridusameti veebilehelt.

 

Lasteaiasoodustuste teemal kirjutas loo Eesti Päevaleht: Heategijad: vaeste perede lapsed võiksid käia lasteaias tasuta (Kadri Ibrus, 14. aprill 2016)

 

 * Nimetatud soodustuste saamiseks peab nii vanema kui ka laste elukoht rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linn.

Õigusaktid, mis reguleerivad lasteaiasoodustuste maksmist:

Uudise rubriigid: