27.06.2017

Tallinnas toimub Euroopa Liidu Regioonide Komitee kõrgetasemeline konverents

Tuleval esmaspäeval ja teisipäeval, 3.–4. juulil, toimub Tallinnas Euroopa Regioonide Komitee Keskkonna, Kliimamuutuste ja Energeetika Komisjoni (ENVE) väljasõidukoosolek ja konverents „Puhta energia meetmed linnade ja piirkondade keskkonnahoidlikuks muutmiseks: energialiit ja piirkondlik kestlik areng“.

Konverentsi ja komitee koosoleku korraldavad ühiselt ENVE komisjon ja Tallinna linn koostöös Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise meeskonnaga. Tegemist on eesistujariigi Eesti esimese üritusega, mis toimub Kultuurikatlas.

Konverentsi eesmärk on arutada kohalikke ja piirkondlikke poliitikaalaseid soovitusi Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, mis sisaldub energialiitu käsitlevas nn talvepaketis (2016.a.) ning mida arutatakse nõukogu töörühmades ja EP ITRE komisjonis Eesti eesistumise ajal.

Komitee kavatseb oma arvamuse vastu võtta pärast konverentsi, täiskogu istungjärgul, mis toimub 12.–13. juulil Brüsselis.  Energialiidu meetmed ei piirdu üksnes energiasektoriga, neid tuleb arendada ja rakendada mitmetes sektorites, võttes arvesse nii regionaalarengut kui ka Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõimet ülemaailmsel tasandil.

Tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul on Tallinna jaoks väga oluline võõrustada nii soliidset ja Tallinna pürgimustele vastavat kvoorumit. Tallinnas pööratakse suurt rõhku  säästlike liikumisviiside arendamisele. Aasa sõnul pole näiteid vaja kaugelt otsida - ühistranspordi radade loomine, linnatranspordi veeremi uuendamine ja otse loomulikult tasuta ühistranspordi võimaldamine linnaelanikele. Tegevlinnapea lisas veel, et säärase soliidse üleeuroopalise  keskkonna- ja energeetikaalase  seltskonna võõrustamine ja Eesti pealinna edusammude tutvustamine energiamajanduse loodushoiu ja säästliku majandamise eelistamise vallas toob  loodetavasti kaasa sellele, et ükskord ja mitte väga kauges tulevikus, saab Tallinnast Euroopa roheline pealinn. Aasa sõnul näitas tänavune Rohelist Pealinna selgitav konkurss ja viie nominendi hulka jõudmine, et eesmärk ei tohiks olla enam väga kaugel.

Konverentsi ettekandjate hulgas on Euroopa, riigi, piirkondliku ja kohaliku valitsustasandi-, samuti akadeemiliste ringkondade, valitsusväliste organisatsioonide ja muude sidusrühmade esindajad.

Konverentsile on oodata ligi 150 külalist erinevatest Euroopa linnadest ja regioonidest.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni pädevusse kuuluvad muu hulgas  järgmised valdkonnad: energia (ELi energialiidu poliitikameetmed, taastuvenergia, energiatõhusus, üleeuroopalised võrgud energiasektoris, innovaatilise, vähese CO2-heitega tehnoloogia poliitikameetmed, energiaturu aspektid); kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning keskkond.

Komisjoni lähiaja  prioriteedid on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli suurendamine Euroopa Liidu energialiidu poliitikameetmetes. Samuti kohalik ja piirkondlik tegevus pärast Pariis 21 kliimakokkuleppe vastuvõtmist, ringmajanduse edendamine ja Euroopa linnapeade pakti laiendamine kliima- ja energiaalastes meetmete rakendamisel.

Arvestades aga maailmas tekkinud olukorda, peab Euroopa Liit kõikide oma mehhanismide kaudu kujundama suundi järgmise põlvkonna rohelisema Euroopa jaoks.

Täna on märksõnadeks taastuvenergia kasutamine, kliimamuutustega võitlemine. Euroopa Liidu eesmärgiks on aidata ka vähem jõukaid riike nende meetmete juurutamisel.

Kliima- ja energeetika komisjoni konverentsi korraldaja õiguste saamine ei tulnud eelmisel aastal Tallinnale sugugi  lihtsalt. Konkurents komisjoni siseselt oli tihe. Tallinn võitis 18.oktoobril 2016.a. Rootsis, Borases toimunud ENVE komisjoni koosolekul  üsna tasavägiseks kujunenud hääletusel Horvaatia pealinna Zagrebit  ja seda vaid mõnekümne häälega.