02.05.2018

Tallinnas toimub Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES hariduse töögrupi seminar

2.—4. maini 2018 toimub Tallinnas Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES hariduse töögrupi seminar „Inclusion through education“ (kaasamine hariduse kaudu).

EUROCITIES seminaridel, õppevisiitidel ja haridusasutuste külastustel käsitletakse alus-, üld- ja kutsehariduse aktuaalseid teemasid ühendusse kuuluvates linnades.

Seekordsel seminaril osalevad linnade haridusametite esindajad 21-st Euroopa linnast ja 12 riigist. Fookuses on võrdsete võimaluste pakkumine hariduses ja kaasava hariduse rakendamine.

Seminari avasid 2. mail Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning töörühma juht Jean-Jacques Derrien. Ettekande õpetajate koolitusest ja kaasavast haridusest tegi Tallinna Ülikooli   teadlane Grete Arro. Kolme päeva jooksul külastatakse veel Tallinna haridusasutusi, tutvutakse vanalinnaga ning tehakse kokkuvõtteid.

Viimasel päeval arutletakse Õpetajate majas linnade ühenduse töökorralduslike küsimuste, Euroopa Liidu projektide ning järgmise kohtumise teemade üle. Uuesti saadakse kokku Amsterdamis.

 

EUROCITIES kohtumise korraldaja Tallinnas: Tallinna Haridusamet (Marika Kallas, marika.kallas@tallinnlv.ee; Reet Nõmmoja, reet.nommoja@tallinnlv.ee)

Uudise rubriigid: