19.04.2018

Tallinnas toimub homme suur tänavapesupäev

Heakorrakuu raames korraldab Tallinna Kommunaalamet reedel, 20. aprillil algusega kell 10.00 linnatänavate pesupäeva, mis saab alguse Rannamäe teelt. Aktsioonis osaleb 13 masinat: sh 10 pesurit ja 3 vaakumimurit.

Kell 10 avab abilinnapea Kalle Klandorf Rannamäe teele pargitud kastmismasina kraani ja tänavapesumasinad kulgevad erinevaid marsruute pidi eelnevalt koristatud tänavaid  pesema.  „Siiani oli tänavate kastmise eesmärk eelkõige tolmu leviku takistamine, homme aga pesevad tänavapesumasinad eelnevalt koristatud teepinnad ja rentslid survepesuritega puhtaks,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

Tallinna tänavate puhastamist talvisest puistematerjalist alustati sel aastal kohe kui ilmaolud seda võimaldasid ehk 5. aprillil. Puhastustöid teostab keskmiselt 36 tänavapuhastusmehhanismi ning lisaks mehhanismidele on väljas 26 käsitööbrigaadi kokku 72  heakorra töötajaga, kes teostavad ohutussaarte, ülekäikude ja teemaa haljasalade koristust.

Kommunaalameti lepingupartnerid on sõidu- ja kergliiklusteedelt  kogunud arvestuslikult  2484 tonni pühkmeid ja 94 tonni olmejäätmeid. Tänavate tolmamise tõkestamiseks on aprilli algusest alates kasutatud 2305 m3 vett.

Kevadpuhastuse käigus koristatakse puhastuspiirkonna sõiduteedelt, kõnniteedelt, jalgratta- ja jalgteedelt, parklatest, treppidelt, äärekividelt, teeäärsetelt plaatidelt, eraldusribadelt, piirete alustelt, postide ümbrustest, ühissõidukite peatustest, sildadelt, viaduktidelt ning haljasaladelt talvised puistematerjalid, pühkmed ja muu praht,  millele järgneb sõiduteede, kõnniteede, jalgratta- ja jalgteede, parklate, treppide, ühissõidukite peatuste ootealade ning pinkide ja prügikastide, sildade ja viaduktide survepesu. Hooldusfirmadega sõlmitud lepingute kohaselt peab peatänavatel kevadpuhastus olema lõpetatud hiljemalt 30. aprilliks. Edaspidi jätkatakse regulaarset tänavate puhastamist vastavalt sõlmitud lepingutele.

 

Sõiduteedega piirnevate kinnistute omanikel tuleb Tallinna suureks pesupäevaks ettevalmistusi teha ja talvised puistematerjalide jäägid kõnniteedelt eemaldada.