20.04.2018

Tallinnas toimub linnatänavate pesupäev

Heakorrakuu raames korraldas Tallinna Kommunaalamet täna, 20. aprillil, linnatänavate pesupäeva, mis sai alguse Rannamäe teelt, kus abilinnapea Kalle Klandorf käivitas kastmisauto veekraani, mispeale suundusid pesuaktsioonile kümme tänavapesurit ja kolm vaakumimurit.

Tallinna tänavate puhastamist talvisest puistematerjalist alustati sel aastal kohe kui ilmaolud seda võimaldasid ehk 5. aprillil. Puhastustöid teostab keskmiselt 36 tänavapuhastusmehhanismi ning lisaks masinatele on väljas ka 26 käsitööbrigaadi kokku 72  heakorra töötajaga, kes teostavad ohutussaarte, ülekäikude ja teemaa haljasalade koristust.

 „Hooldusfirmadega sõlmitud lepingute kohaselt peab peatänavatel kevadpuhastus olema lõpetatud hiljemalt 30. aprilliks,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ja lisas, et edaspidi jätkatakse regulaarset tänavate puhastamist vastavalt sõlmitud lepingutele.

 Kommunaalameti lepingupartnerid on sõidu- ja kergliiklusteedelt  kogunud arvestuslikult  2484 tonni pühkmeid ja 94 tonni olmejäätmeid.  Kevadpuhastuse käigus koristatakse puhastuspiirkonna sõiduteedelt, kõnniteedelt, jalgratta- ja jalgteedelt, parklatest, treppidelt, äärekividelt, teeäärsetelt plaatidelt, eraldusribadelt, piirete alustelt, postide ümbrustest, ühissõidukite peatustest, sildadelt, viaduktidelt ning haljasaladelt talvised puistematerjalid, pühkmed ja muu praht,  millele järgneb sõiduteede, kõnniteede, jalgratta- ja jalgteede, parklate, treppide, ühissõidukite peatuste ootealade ning pinkide ja prügikastide, sildade ja viaduktide survepesu.

Uudise rubriigid: