21.03.2018

Tallinnas toimub suur konverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest

Homme, 22. märtsil toimub Tallinna Kunstigümnaasiumis pealinna lasteaedade ja koolide õpetajatele konverents „Sinu sada sõpra“, kus jagatakse eesti keele õpetamise parimaid kogemusi.

Konverents saab teoks Tallinna Haridusameti, Tallinna Kunstigümnaasiumi ning oma kogemust jagavate lasteaedade ning koolide koostöös. Konverentsi avab Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Abilinnapea sõnul soovib linn juhtida tähelepanu lasteaedades ja koolides antava eesti keele oskuse tähtsusele muu kodukeelega lapse arengus. „On ju üldteada, et keeli õpitakse kõige tõhusamalt varases lapseeas, mil need omandatakse justkui mängleva kergusega. Seda aega ei tohi kasutult mööda lasta,“ rääkis Vadim Belobrovtsev. „Konverentsiga soovime toetada õpetajaid ja jagada neile innustust edasiseks tegutsemiseks. Teemade ring on lai, alates robootika kasutamisest lasteaia keeleõppes ning lõpetades teisest keele- ja kultuuriruumist Eesti haridussüsteemi tulnud hariduslike erivajadustega laste keeleõppe küsimustega.“

Konverentsi pealkiri „Sinu sada sõpra“ kannab ideed, et kõiki uksi avava keeleoskuse saamisel on kõige suuremaks abiks sada sõpra, kes räägivad eri keeltes. Nii tekib loomulik soov õppida selgeks sõprade keel, sealhulgas ka eesti keel.

Konverentsil esinevad ettekannetega ja korraldavad töötube koolide ja lasteaedade pedagoogid, kes oma igapäevases töös tegelevad eesti keelest erineva kodukeelega lastele eesti keele õpetamise ja kultuuri tutvustamisega. Ettekandeid saab kuulata enam kui kümnel teemal. Seal hulgas näiteks „Kas keelt õpib õpilane või õpetaja?“ (Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor), „Kas 100-aastase Eesti muutunud õpiruumis on võimalik toime tulla ilma 100 keeleta?“ (Grüüne Ott, Tallinna Endla Lasteaed) jne.

Töötubades jagavad õpetajad oma kogemust ja tutvustavad õppetöös kasutatavaid digi- ja muid õppevahendeid ning keeleõpet toetavaid meetodeid ja uudseid võtteid. Muuhulgas tutvustatakse näiteks õppematerjale erineva keeletasemega rühmadele (Lea Maiberg, Tallinna Tähekese Lasteaed), võrreldakse keelekümblust ja kahesuunalist keelekümblust (Uljana Dikmen, Anželika Raagmets, Tallinna Kunstigümnaasium), tutvustatakse Liikuri Roboaeda ja esimesi nutisamme keeleõppes (Tallinna Liikuri Lasteaia õpetajad) ning räägitakse teekonnast Süüria lastega (Marika Peterson, Eeva Laul, Tallinna 32. Keskkool).

Konverentsi „Sinu sada sõpra“ päevakava