22.03.2017

Tallinnas toimunud traumapäeva treeningutel kandis keskset rolli Lääne-Tallinna keskhaigla

Põhja-Eesti Regionaalhaigla eestvedamisel peeti Tallinnas 19. traumapäev, kus kiirabi- ja haiglatöötajad harjutasid tegutsemist erinevate kliiniliste olukordade ning suurõnnetuse korral. Osalesid kiirabibrigaadid nii Tallinnast kui ka Pärnust. Suur osa tegevustest aga koondus Lääne-Tallinna Keskhaiglasse.

Kiirabibrigaadidel tuli päeva esimeses pooles lahendada kuus simulatsiooniülesannet. „Olukorrad valisime põhimõttel, et nendega puutuvad kiirabibrigaadid kokku oma igapäevast tööd tehes, näiteks äge müokardiinfarkt, raske trauma, erineva põhjusega šokiseisund, taaselustamine kliinilisest surmast, psühhiaatrilise patoloogiaga patsient,“ kirjeldas õppust Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) kiirabikeskuse juhataja ja traumapäeva peakorraldaja dr Arkadi Popov.

Brigaadid lahendasid ülesandeid paralleelselt erinevates kohtades: PERHi psühhiaatriakliinikus, Tallinna kainestusmajas, Tallinna hipodroomil ja Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikus. Iga ülesande lahendamiseks oli meeskondadel aega 30 minutit.

Päeva teises pooles harjutasid kiirabibrigaadid koostööd suurõnnetuse ajal. Õppuse eesmärk oli testida meeskondade omavahelist kommunikatsiooni ja tööjaotust sündmuskohal. Sündmuskohaks oli sedapuhku Saku suurhall, kus õppuse stsenaariumi järgi toimus rohkete osavõtjatega maailmakongress. Järsku tekkinud suitsulõhn vallandas osalejate seas paanika ja rüseluse, mille tagajärjel sai kannatada enam kui 200 inimest.

Suurõnnetuse olukorra lahendamisel toodi kannatanud Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda. See võimaldas haiglal testida oma toimepidevuse plaani ning võimekust, võttes korraga vastu tavapärasest rohkem patsiente. „Haiglana peame olema valmis kõikvõimalikeks ohuolukordadeks, sest meist sõltub patsientide elu ja tervis. Eriolukordade läbimängimine aitab meil üles leida kitsaskohad oma töös ja õppida vigadest enne, kui on hilja,“ põhjendas Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja dr Anžela Popova õppuse vajalikkust. „Nii õppuse hindajad kui ka kiirabipersonal andsid kõrge hinnangu Lääne-Tallinna Keskhaigla kolleegide professionaalsele tegevusele,“  kommenteeris traumapäeva tulemusi  dr Arkadi Popov.

Traumapäeval osales kuus kiirabibrigaadi – kolm Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, kaks Tallinna Kiirabist ning üks Pärnu haiglast. Lisaks kiirabibrigaadidele võtsid traumapäevast osa Lääne-Tallinna Keskhaigla meedikud. Kannatanuid mängisid Kaitseliidu vabatahtlikud ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased.  Traumapäeva korraldamist rahastas Terviseamet.