11.01.2018

Tallinnas tõuseb lapsehoiuteenuse hüvitis 166 eurole

Tallinnas tõuseb uue määrusega lapsehoiuteenuse hüvitise määr 16 euro võrra. Erilasteaias või -hoius käiva lapse vanem saab senise 150 euro asemel kohatasust tagasi kuni 166 eurot lapse kohta ühes kalendrikuus.

Hüvitise määr ühe lapse kohta on võrdne koolieelsetele munitsipaallasteasutustele eelarve jaotamise aluseks oleva summaga ühe lapse kohta ühes kalendrikuus. Tallinna linn toetab peale vanemahüvitise lõppemist kuni lapse kandmiseni koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja lapsevanemat (sh eestkostjat ja hoolduspere vanemat) lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste katmisel, hüvitades neile osaliselt lapsehoiuteenuse eest tehtud kulutused.

Lapsehoiuhüvitis on kulupõhine ja seda makstakse vastavaid kulutusi tõendavate dokumentide alusel. Hüvitis määratakse juhul, kui lapse ja vanema elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning laps ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse nimekirja ning teenuse osutajale on väljastatud kehtiv tegevusluba.

Lapsehoiuteenuse hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. jaanuarist.