14.12.2016

Talsinki võtab vastu idufirmasid Tallinn-Helsinki suunalisse inkubatisooniprogrammi

Talsinki inkubatsiooniprogrammi esimene aasta on nii Eesti kui Soome ettevõtetele möödunud edukalt – osalejad on sõlminud olulisi kontakte ning omandanud vajalikke teadmisi äriarenduse, müügi, pitchingu ning finantseerimise valdkonnas. Jaanuaris alustab Talsinki teist tegevusaastat uute idufirmadega.

Talsinki idufirmad on aasta jooksul tegelenud peamiselt oma ettevõtete arendusega ning rahvusvaheliste kontaktide sõlmimisega. Talsinki poolt on korraldatud mitmeid koolitusi, töötubasid, matchmaking-üritusi ning koguni kaks pitchingut, mis inkubatsiooniprotsessi kiirendavad. Matchmaking ehk kontaktide sõlmimisele suunatud üritused on aidanud ettevõtteid nii meeskonnaliikmete värbamisel kui koostööpartnerite leidmisel. Osaletud on kõikidel idufirmade jaoks olulistel sündmustel ja konverentsidel nii Tallinnas kui Helsinkis nagu NewCo, Latitude 59, Arctic 15 ja piirkonna suurüritus Slush.

Muuhulgas viis Talsinki läbi pitchingu-koolituse, kus anti nõuandeid oma ettevõtte ja idee tulemuslikule esitlemisele finantseeringu saamiseks. Eesti idufirmad said võimaluse ka FIBANi (Finnish Business Angels Network) investoritele oma ideid esitleda.

Talsinki juhi Triin Mahlakõivu sõnul rikastab rahvusvaheline inkubatsiooniprojekt idufirmade mõttemaailma ja identiteetii. “Piirideülene inkubatsioon rikastab kohalike ja Soome startupide mõtlemist, annab neile võimaluse saada tagasisidet rahvusvahelistelt mentoritelt ning kiirendab nende sisenemist rahvusvahelisele turule,” sõnas Mahlakõiv.

“Kui analüüsida Tallinn-Helsinki kokkuupuutepunkte võib öelda, et osapooled hindavad erinevaid aspekte. Näiteks näevad soomlased eestlasi kui häid koostööpartnereid, kelle suur tööpanus aitab ettevõttel kiiremini areneda. Eestlased aga on eelkõige huvitatud investeeringutest,” lisas Mahlakõiv. Täna on mõned ettevõtted juba alustanud läbirääkimisi tulevikufinantseeringugute osas.

Taavid Mikomägi, innovatsiivse veebiehitaja Weps asutaja, väärtustab eelkõige uusi kontakte: “Talsinki projekt andis ainulaadse võimaluse luua vabas keskkonnas püsivad suhted aktiivsete Soome ja Eesti ingelinvestoritega. Lisaks tõi Talsinki projekt lähemale potensiaalsed tuleviku- koostööpartnerid. Äris mõõdetakse kõike muud rahas, kuid suhted ja sidemed on hindamatud.”

Projekti on kaasatud startupid nii IT, tervise-, keskkonnatehnoloogia valdkondadest kui ka loomemajanduse ettevõtted. Kõige rohkem tunnevad projektist huvi fintech, healthtech ja B2B suunal tegutsevat startupid. 

Taotlusvoor Talsinki teiseks inkubatsiooniaastaks on avatud.

Lisainfot Talsinki ürituste ja võimalike tegevuste kohta saad aadressilt www.cbtalsinki.eu või võttes ühendust triin.mahakoiv@tehnopol.ee  või magnus@inkubaator.ee