19.06.2018

Tammsaare - Järvevana teel on lubatud kiirus 50 km/h

Tammsaare-Järvevana teel, lõigus Rahumäe tee/ Tondi tn ristmikust kuni Pärnu mnt peale- ja mahasõidu rampideni, on päevasel ajal kella 07:00 kuni 19:00 maksimaalseks lubatud sõidukiiruseks 50 km/h, ehk tavapärane asulas lubatud sõidukiirus.

Õhtusel ja öisel ajal kella 19:00 kuni 07:00 on nimetatud lõigus suurendatud asula sõidukiirus 70 km/h-ni.

Lubatud piirkiiruse muudatused  Tammsaare teel, lõigus Rahumäe tee/ Tondi tn ristmikust kuni Pärnu mnt peale- ja mahasõidu rampideni on tingitud sagenenud liiklusõnnetustest ja vajadusest suurendada liiklusohutust.

Tallinna Transpordiamet palub järgida liiklusmärkide nõudeid ning arvestada, et antud piirkond on liiklusohutuse tagamiseks ka liikluspolitsei kõrgendatud tähelepanu all!