14.06.2018

Täna Tallinna Linnavolikogu istungil üksmeelselt vastuvõetud määrusega muudeti linnavolikogu istungite töökorraldust

Selle hooaja viimasel Tallinna Linnavolikogu istungil muudeti Tallinna Linnavolikogu töökorda, millega korraldati ümber avalduste esitamise põhimõtteid linnavolikogu istungil ning linnaeelarve eelnõu menetlemise korda. Töökorda toodi sisse uuendus, mis võimaldab nüüdsest linnavolikogu liikmetel ja fraktsioonidel luua linnavolikogu ühendusi.

„Alates 2014. aasta kevadest on kehtinud põhimõte, mille järgi saab end avaldusteks registreerida volikogu istungi alguses ning avaldustega esineda peale istungi päevakorrapunktide ammendumist,“ ütles Tallinna Linnavolikogu esimees ja eelnõu esitaja Mihhail Kõlvart.

„Tänase muudatuse sisuks on võimaldada edaspidi igal linnavolikogu fraktsioonil, linnavalitsuse esindajal ja linnavolikogu istungi juhatajal esineda avaldusega enne päevakorra juurde asumist. Ülejäänud avaldusteks registreerunud saavad sõna peale päevakorra ammendumist,“ märkis Kõlvart.

„Tegemist on kiiduväärt muudatustega, eelkõige just võimalus igal erakonna fraktsioonil kohe istungi algul oma oluline sõnum edastada,“ sõnas Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava.

„Mitte vähem oluline ei ole võimalus osaleda igal volikogu liikmel eelarve esimesel lugemisel rahanduskomisjonis ning muudatusettepaneku tegijal ka teisel lugemisel rahanduskomisjonis. Selle muudatuse olulisus seisneb selles, et rahanduskomisjonis ei ole ju selgituste ja küsimuste arv piiratud, nagu on see volikogus, kus igal volinikul võimalik esitada vaid kaks küsimust,“ lisas Särgava.

Linnaeelarve menetlemise korda reguleerib töökorra § 15 ja seal kehtestati põhimõte, et eelarve eelnõu loetakse üldjuhul kaks korda. Toimunud muudatustega ei välistata eelarve kolmanda lugemise läbiviimist, kui see osutub vajalikuks.

Tallinna Linnavolikogu töökorda täiendati uue § -iga 51 „Linnavolikogu ühendus“, millega anti fraktsioonidele ja linnavolikogu liikmetele õigus moodustada linnavolikogu ühendusi. Ühenduse kaudu saavad linnavolikogu liikmed tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale või valdkonnale.