23.04.2018

Täna allkirjastati Tartu mnt kergliiklustee töövõtuleping

Tallinna Kommunaalamet ja AS TREF Nord allkirjastasid täna, 23. aprillil ehituse töövõtulepingu Tartu mnt kergliiklustee rajamiseks lõigus Lennujaama tee - Vana Tartu mnt.

Lepingu täitmise tähtaeg on 30. juuli 2018 ja tööde maksumus 300 000 €. Ehitustööd peavad olema objektil lõpetatud hiljemalt 29. juuni 2018.

Kergliiklustee rajamise töid teostatakse ja finantseeritakse meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti EU50461 „Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama tee - Vana-Tartu mnt)“ raames.

Rae valda ja Tallinna linna ühendav uus 1 km pikkune ja 4 m laiune kergliiklustee lõik Tartu maantee Ülemiste järve poolsesse äärde algab Lennujaama teest ja lõpeb Vana-Tartu maantee ristmikul. Lisaks tee-ehitusele rajatakse LED-tänavavalgustus ja teostatakse haljastus ning tehakse liikluskorralduslikke töid.