21.07.2017

Täna alustatakse Kuldnoka tänaval rekonstrueerimistöödega

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse täna, 21. juulil Kuldnoka tänava rekonstrueerimistöödega.

Tööde käigus rajatakse Mustamäe tee ja Lilleküla Gümnaasiumi sissesõidutee vahelises lõigus tänava mõlemale küljele 2-3 meetri laiune kõnnitee. Lilleküla Gümnaasiumi sissesõidutee ja Mooni tänava vahelises lõigus rajatakse kõnnitee ainult tänava paaritute majanumbrite poolsele küljele. Tänavale paigaldatakse LED tehnoloogial töötav tänavavalgustus ja korrastatakse veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni ning sajuveekanalisatsiooni süsteemid.

Sõidutee rajatakse Kuldnoka tänava Mustamäe tee ja Kuldnoka tänava 7 vahelises lõigus 5,5 meetri laiuses kahesuunalisena ning Kuldnoka tänav 7 ja Mooni tänava vahelises lõigus 3,3 meetri laiuses ühesuunalisena. Kuldnoka tänavale rajatakse 75 parkimiskohta. Liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele künnised ning tõstetud ristmikud. Vaegnägijate liiklemise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele reljeefsed kõnniteeplaadid ning ülekäiguradade erivalgustid.

Kuldnoka tänava rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni koostas OÜ Keskkonnaprojekt. Ehitustöid teostab AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline maksumus on 700 000 eurot, tööde valmimise lepinguline tähtaeg on 20. oktoober 2017.

Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud, juurdepääs tagatakse kohalikele elanikele ning operatiivsõidukitele.