10.09.2021

Täna saab piduliku „klassiõhtuga“ lõpu klassijuhataja teema-aasta

„Olen kuulnud ütlemist, et 21. sajand olevat kahjuks üksildaste hingede sajand. Klassijuhataja töö on täpselt vastupidise suunaga – eesmärk on jõuda selleni, et ükski õpilane ei tunneks ennast üksinda, et klass oleks nagu perekond,“ tutvustas oma tööd Tallinna Saksa Gümnaasiumi 11.c klassijuhataja Anu Kušvid.

Klassijuhataja ameti esile tõstmiseks ning tema rolli väärtustamiseks õpilase arengus kuulutas Tallinna Haridusamet 2020/2021. õppeaasta klassijuhataja teema-aastaks. Täna, 10. septembril toimub klassijuhataja teema-aastat lõpetav tänuüritus, mis lõppeb „klassiõhtuga“ Maarjamäe lossi hoovil.

Haabersti Vene Gümnaasiumi 1. klassi klassijuhataja Tamara Tšamjani sõnul oli alguses õpilaste konflikte raske lahendada kartuses midagi valesti teha. „Pelgasin ka lastevanematega kontakti luua, kuna kõik inimesed on erinevad ja igaühele oli vaja leida sobiv lähenemine. Kuid juba esimese kuu jooksul sain aru, et pole midagi hullu,“ sõnas Tšamjan.

Tallinna Haridusamet sõlmis koolidega 2020. aasta sügisel Hea tahte lepingu, millega võttis endale kohustuse algatada ja juhtida koostöös partneritega tegevusi, mis aitavad mõtestada ja väärtustada klassijuhataja tööd, rolli ning vastutust; arendada klassijuhataja tööd väärtustavat tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi; luua tingimusi ja algatada tegevusi, et jagada ning levitada klassijuhataja töö parimat kogemust; käivitada teema-aastat läbiv koolitusprogramm klassijuhatajatele ning koostada koostöös ekspertidega üldine Tallinna klassijuhataja ideaalmudel septembriks 2021.

Koolid lubasid omalt poolt luua klassijuhatajatele võimalused teema-aasta tegevustest osavõtuks; kirjeldada ja tähtsustada klassijuhataja rolli, tööülesandeid ning vastutust; väärtustada klassijuhatajat töötajate tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi kaudu; toetada koolituste ja mentorsüsteemiga alustavat klassijuhatajat ning leida võimalusi tasustada klassijuhataja tööd vääriliselt.

Tallinna Haridusameti ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koostöös valmis klassijuhataja ideaalmudel ning korraldati klassijuhatajatest lugude kirjutamise võistlus, kuhu laekus kokku 42 kirjutist.

Kogu õppeaasta jooksul valis Tallinna Haridusamet ülelinnalist kuu klassijuhatajat. Kokku esitati läbi õppeaasta tunnustamisele 360 klassijuhatajat, kellest 15 said tiitli „Tallinna kuu klassijuhataja“. Eraldi statuut noorte ja alustanud klassijuhatajate tunnustamiseks töötati välja ka Eestimaa Õpib ja tänab konkursi tarbeks, kuhu valiti välja 5 laureaati.

Koolide tagasiside põhjal võib öelda, et tänu teema-aastale märgati ja tunnustati klassijuhatajaid rohkem nii koolisiseselt kui ka linna tasandil. Koolid ja õpetajad said lapsevanematelt rohkelt positiivset tagasisidet ning koolide sõnul õppisid õpetajad ka ise ennast rohkem esile tõstma ja väärtustama. Toodi välja, et distantsõpe on klassijuhataja rolli veelgi enam muutnud ning teema-aasta toetusprogramm oli klassijuhatajatele keerulisel ajal väga suureks toeks.

Tallinna koolides oli möödunud õppeaastal 1995 klassijuhatajat, kellest 96 alustasid seda teekonda elus esimest korda.  

Uudise rubriigid: