22.11.2016

Täna toimub Tallinna linna asutustele jäätmeinfopäev

Tallinna Keskkonnaamet korraldab teisipäeval, 22. novembril Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses jäätmetekke vähendamise nädala raames infopäeva Tallinna linna asutustele, mille eesmärk on jagada informatsiooni jäätmete liigiti kogumisest, erinevatest jäätmeliikidest ja üldisest jäätmekorraldusest.

Käimas on üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal (The European Week for Waste Reduction), mida esmakordselt tähistati 2009. aastal. Igal aastal novembri lõpus toimuva nädala tähistamise eesmärgiks on tähelepanu pööramine säästlikule tarbimisele ja prügitekke vastu võitlemisele, et seeläbi keskkonda säästa. Sellel aastal keskendutakse jäätmetekke vähendamise nädalal kolmele osale, milleks on vähendamine, korduskasutus ning ringlussevõtt. Euroopas aset leidva kampaanianädala raames toimub viimaste andmete kohaselt 12 255 üritust.

Tallinna Keskkonnaamet korraldab jäätmetekke vähendamise nädala raames 22. novembril Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses infopäeva.  Jäätmeinfopäeva eesmärk on jagada informatsiooni jäätmete liigiti kogumisest, erinevatest jäätmeliikidest ja üldisest jäätmekorraldusest linna asutuste töötajatele, kes igapäevaselt vastutavad kontori haldamise eest, tegelevad erinevate heakorra küsimustega linnas ning Rohelise kontori süsteemi rakendamisega oma ametis/linnaosas. Infopäeval antakse kätte Rohelise Kontori tunnistused kolmele linnaasutusele.

„Meile on oluline tõsta oma inimeste teadlikkust kõikides keskkonna valdkondades ja üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala raames teeme seda seekord jäätmete valdkonnas, millega me kõik  puutume kokku igapäevaselt“ sõnas abilinnapea Arvo Sarapuu.

Lektoritena astuvad üles Keskkonnaministeeriumi, Eesti Pandipakendi, Säästva Eesti Instituudi kui ka Tallinna Keskkonnaameti esindajad. Häid kogemusi Rohelise kontori põhimõtete rakendamiseset jagavad  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindajad.

Lisainfo üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala kohta on leitav The European Week for Waste Reduction veebilehelt.