14.12.2016

Täna toimub visioonikonverents „Tallinn targaks 2050“

Täna toimub Tallinna Linnavolikogu saalis (Vana-Viru 12) visioonikonverents „Tallinn targaks 2050“, kus tutvustatakse Tallinna seniseid ning lähitulevikku plaanitud energiasäästu toetavaid tegevusi.

Konverentsil tutvustatakse välisprojekti "R4E“ – energia teekaardid. Projekti raames koostatakse Tallinnale strateegilised visioonid ja meetmete nimekiri visioonide saavutamiseks uudse lähenemisega kahes valdkonnas- targad hooned ja tark liikuvus. Projekti finantseeritakse Horisont 2020 raames.

Konverentsil tutvustas Triin Sakermaa välisprojekti R4E kui teekonda targa linnani, Tallinna Energiaagentuuri juhataja Villu Pella rääkis linnapeade paktist kui esimesest sammust 2050 visiooni elluviimisel, linnapeade pakti arengutest Euroopas ja linnade kogemustest ning võimalustest pakti rakendamisel rääkislinnapeade pakti saadik Andres Jaadla. Mikk Maivel Riigi Kinnisvara AS-st tutvustab RKASi kui riigisektori energiatõhususe valdkonna kompetentsikeskust ja Jaagup Ainsalu Tallinna Transpordiametist räägib Tallinna ühistranspordi arengutest. Ühistranspordi rollist linnas ning sellest milline võiks olla hea ühistransport kõneleb Tallinna Tehnikaülikooli professor Dago Antov. Tallinna Linnaplaneerimisameti linnaplaneerija Jaak-Adam tutvustab Tallinna uut peatänavat ning Mari Jüssi tutvustab säästva linnaliikuvuse arengukava Tallinnas.

R4E projektis on ambitsioonide ja visioonide elluviimise ajaliseks horisondiks aasta 2050. Tallinna vajadused, ambitsioonid ja visioonid linna jätkusuutlikuks arenguks on püstitatud linna töötajate, aktiivsemate linnakodanike, ülikoolide ja ettevõtete ühistööna eelnevalt toimunud töötubades. Töötubades oli ja on kõigil vabadus ja võimalus esitada oma nägemused eesmärkidest ja visioonidest Tallinna jätkusuutliku arengu tagamiseks kuni aastani 2050. Projekti nendesse etappidesse olid kaasatud lisaks Euroopa erinevate riikide visionäärid ja tehnoloogiate võimaliku arengu asjatundjad.

Tänaseks oleme jõudnud teekaartide meetmete koostamise etappi, et saavutada püstitatud visioonid aastaks 2050. Roosikrantsi residentsis toimuvad 15. detsembril töötoad tarkade hoonete ja targa liikuvuse valdkondades. Töötubadesse on kaasatud valdkondlikke eksperte, ettevõtteid, linna ametnike, huvigruppe, kodanikuühendusi ja kaaslinlasi sõnastamaks vajalikud meetmed ja ettevõtmised jõudmaks jätkusuutliku linna visioonideni: – „Targad hooned ja targad inimesed süsinikneutraalses Tallinnas aastal 2050” ja “Tark liikuvus loob meeldiva elukeskkonna Tallinnas aastal 2050”. Ka selles etapis on meile abiks Euroopa valdkondade parimad asjatundjad.

Loodavad teekaardid on sisendiks Tallinna säästliku energiamajanduse ja kliimamuutustega kohandumise strateegia koostamisel aastani 2030 visiooniga 2050.

Projektis osalevad Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Energiaagentuur tutvustavad projektis osalevate linnade Forli, Istanbuli, Newcastle, Murcia, Palermo,Sant Cugat Del Vallès, Eindhoveni, Eindhoveni Tehnikaülikooli ning Kataloonia Ülikooli esindajatele Tallinna seniseid tegevusi targa hoone ja liikuvuse valdkondades koos objektide külastamistega.

R4E projekti kohta rohkem saab lugeda: http://roadmapsforenergy.eu/