04.05.2015

Tallinna lapsevanemad saavad lasteaiakohta taotleda eesti.ee kaudu

4. maist 2015 saavad Tallinna lapsevanemad taotleda oma lapsele lasteaiakohta riigiportaali eesti.ee kaudu.

Tallinn on lasteaedadesse vastuvõtu korraldamisel juba aastaid kasutanud elektroonset infosüsteemi, mistõttu oli e-teenuse loomine munitsipaallasteaiakoha taotlemiseks igati loogiline ja ka oodatud samm. Uus teenus muudab kohataotlemise lapsevanematele mugavamaks ja operatiivsemaks, samuti muutub läbipaistvamaks rühmade komplekteerimine. 

Lapsevanem saab riigiportaalis täita taotluse, kuhu märgib kuni kolm lasteaia valikut ja koha soovimise aja ning täpsustab oma kontaktandmed. Lisaks on vanemal võimalik näha, mitmes on tema laps valitud lasteaia kohataotlejate nimekirjas. Esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta või kustutada. 

Vaba koha olemasolul teeb lasteaia direktor riigiportaali kaudu vanemale lasteaiakoha pakkumise, mida vanem saab vastu võtta või edasi lükata, samuti sellest keelduda.

Kui lapsevanem vajab e-taotluse esitamisel nõu või abi, võib ta pöörduda Tallinna Haridusameti poole.

Otselink lasteaiakoha taotlusele eesti.ee-s

Ettepanekud e-teenuse parendamiseks (avatud 31. maini 2015) 

 

Lisainfo:

Rainer Rannala
Üldosakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
Tel 6404503
rainer.rannala@tallinnlv.ee

 

Uudise rubriigid: