19.04.2017

Tänavate hooldusremondiks on kulunud 6600 asfaltbetoonsegu

Alates 27. märtsist, kui käivitus esimene suvist asfaltbetoonsegu tootev asfaltitehas on Tallinna Teede AS remontinud 38 000 ruutmeetrit asfaltkatet ning paigaldanud 6600 tonni asfaltbetoonsegu.

Käesoleval nädalal on planeeritud teekatte remonttöid, freesimist ja asfalteerimist, teostada Paldiski mnt, Sõpruse pst, Endla tn, Retke teel, Ehitajate teel ja Sõle tn. Teepeenarde remonttöid teostatakse Valge tänaval.

Esmajärjekorras, kuni 15. maini teostatakse hooldusremonttöid magistraalidel ning ühistranspordiga seotud teedel ja tänavatel. Tallinna linna teedel ja tänavatel teostab freesimis- ja asfalteerimistöid kokku seitse brigaadi. Lisaks teostab üks brigaad vanalinna sillutistöid, üks brigaad Nunne tn kõnnitee remonttöid, üks brigaad sildade ja viaduktide sadeveesüsteemide puhastustöid ning üks brigaad teepeenarde remonttöid.