25.04.2018

Tänavate kevadised hooldustööd ei ole veel lõppenud

Tänasel Tallinna Linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil andis abilinnapea Kalle Klandorf ülevaate Tallinna tänavate kevadise koristuse hetkeseisust ja tänavate hooldusremondist. Alates 9. aprillist, kui käivitus esimene suvist asfaltbetoonsegu tootev asfalditehas, on Tallinna Teede AS remontinud 41 000 m2 asfaltkatet.

Möödunud ööpäeval oli Tallinna Kommunaalameti lepingupartneritel kevadkoristust teostamas 44 tehnikaühikut (18 imurit, 14 multifunktsionaalset traktorit, 6 kallurit, 6 pesurit). Teemaade haljasalasid, ülekäike ja ohutussaari  koristasid 30 käitööbrigaadi 68 inimesega.

Tänaseks  on lepingupartnerid koristustööde käigus linna tänavatelt kokku kogunud arvestuslikult 3313 tonni pühkmeid ja tänavate pesuks on kasutatud 4264 m3 vett.

Heakorrakuu raames korraldas Tallinna Kommunaalamet 20. aprillil, linnatänavate pesupäeva, kus  kümme tänavapesurit ja kolm vaakumimurit  tegid  kevadise tänavate survepesu nendel suurematel magistraalidel, kus rentslite eelpuhastus oli tehtud. „Tänavate kevadkoristus suurematel tänavatel peab olema lõpetatud 1. maiks, kuid kohati on tänavad täna, 25. aprilli seisuga veel vägagi nukras seisus ja koristamata rentsleid on linnas rohkem kui varematel aastatel,“ lisas Klandorf ja avaldas lootust, et 15. maiks saab linna puhtaks.

Tallinna Teede AS remontinud 41 000 m2 asfaltkatet milleks on kulunud 6100 tonni asfaltbetoonsegu. Tallinna linna teedel ja tänavatel teostab freesimis- ja asfalteerimistöid kokku 6 brigaadi. Lisaks teostab 2 brigaadi teekatte remonttöid immutamismeetodil ning 1 brigaad remondib teepeenraid.

Käesoleval nädalal on planeeritud hooldusremonttööd   Peterburi teel, Betooni tänaval, Vabaduse puiesteel, Sõpruse puiesteel, Narva mnt, Ussimäe teel, Tähetorni tn, Tervise tn ja Saue tn.