10.12.2019

Tänavatel taas libeduse oht, linn kutsub kõnniteedel libedusetõrjet tegema

Eeloleval ööl ja lähipäevil on oodata õhutemperatuuri langust ja kõikumist 0 kraadi ümber, mis võib muuta tänavad kohati libedaks. Linn kutsub korteriühistuid ja kinnistuomanikke oma majaesisel kõnniteel tagama turvalise ja ohutu liiklemise ning tegema libedusetõrjet vastavalt ilmastikuoludele ja vajadusele.

Prognoosi kohaselt täna õhtul ilm selgineb ja õhutemperatuur langeb miinuspoolele ning niisked teepinnad muutuvad libedaks. Ilmaprognoosi järgi püsib homme, 11. detsembril temperatuur samuti 0 kraadi ümber ning teedel on libeduse oht.

Tallinna Keskkonna- ja kommunaalameti ning linnaosavalitsuste lepingupartnerid juba teevad ennetavalt libedusetõrjet kloriidide ja graniitsõelmetega ning on valmis kiiresti reageerima.

Kui linn hoolitseb sõiduteede ning umbes 20 protsendi kõnniteede ja kergliiklusteede libedusetõrje eest, siis 80 protsendi kõnniteede hooldus on korteriühistute või kinnistuomanike õlul.

Abilinnapea Kalle Klandorf möönis, et kuna just jalakäijad on libedusega kõige kaitsetumas olukorras, siis kavatseb linn rohkem tähelepanu pöörata eraomandis olevate kõnniteede ja kõnniteelõikude lumekoristusele. „Kõnniteid tuleb puhastada ja libedust tõrjuda mitte ainult hommikuti, vaid sõltuvalt ilmastikuoludest ja vajadusest. Seepärast on mupol ülesanne kaardistada kõige ohtlikumad piirkonnad ning vajadusel teha ettekirjutus või teatis ja kui sellest ei piisa, siis tuleb trahvida,“ ütles Klandorf. 

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 mm. Keelatud on kasutada tuhka või kloriide.

Tallinna linnaosad jagavad kinnistuomanikele ja korteriühistutele tasuta graniitsõelmeid  maja- ja tänavaesiste kõnniteede hooldamiseks ja libeduse tõrjeks, täpsemat infot annavad linnaosade valitsused.

Uudise rubriigid: