12.03.2018

Taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 15. märtsini

12. märtsi seisuga on Tallinna Haridusametile esitatud ligi 3000 taotlust elukohajärgsete koolide määramiseks munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele. Taotlusi saavad Tallinna elanikud esitada veel nelja päeva jooksul ehk 15. märtsini (sh).

Tallinnas on rahvastikuregistri andmetel ligi 4800 last, kes peaksid kooli tulema 1. septembril 2018. Ülelinnalise vastuvõtuga kooli on koha saanud ligikaudu 500 õpilast, kelle vanematel ei ole enam vaja taotlust esitada. Oodata on veel ligikaudu 1400 taotlust.

Taotluse esitamine on oluline eelkõige perele, sest see annab haridusametile vajalikku teavet lastele koolide määramiseks, sh õppekeel ja õdede-vendade õppimine samas koolis. Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, kuid siis on aluseks ainult rahvastukuregistri andmed.

Elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 15. märtsini 2018 esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Taotluse saab esitada kas eKooli kaudu või paberil. Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus), taotluse vormi leiab haridusameti kodulehelt. Enamik taotlusi on esitatud eKooli kaudu, mis on mugav ja kiire.

Kõik taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi. Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui mõnda kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on võimalik vastu võtta, siis arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Vanematel, kes ei plaani last panna Tallinna munitsipaalkooli, vaid näiteks riigikooli, erakooli või asub laps õppima välismaale, tuleb sellest teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab mugavalt teha kas haridusameti kodulehe kaudu või e-kirja teel. 

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt: Esimesse klassi astumine.

 

Lisainfo:

Viivi Lokk
Juhtivspetsialist
Hariduskorralduse osakond
Tallinna Haridusamet
6404549, 5201284
viivi.lokk@tallinnlv.ee 

Uudise rubriigid: