10.03.2016

Taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 15. märtsini

10. märtsi seisuga on Tallinna Haridusametile esitatud juba 3065 taotlust elukohajärgsete koolide määramiseks Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele. Taotlusi saab esitada veel 15. märtsini.

Elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 15. märtsini 2016 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Taotluse saab esitada kas eKooli kaudu või paberil. Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus), taotluse vormi leiab haridusameti kodulehelt. eKooli kaudu on praeguseks esitatud 2926 ning paberil 139 taotlust.

Tallinnas on hetkeseisuga 5068 last, kes peaksid kooli tulema 1. septembril 2016. Ülelinnalise vastuvõtuga kooli on koha saanud 515 õpilast. Nende laste vanematel ei ole enam vaja taotlust esitada. Oodata on veel ligikaudu 1500 taotlust.

Taotluse esitamine on oluline eelkõige perele, sest see annab haridusametile vajalikku teavet lastele koolide määramiseks, sh õppekeel ja õdede-vendade õppimine samas koolis. Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed.

Kõik taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi. Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Vanematel, kes ei plaani last panna Tallinna munitsipaalkooli, vaid näiteks riigikooli, erakooli või asub laps õppima välismaale, tuleb sellest teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab mugavalt teha kas ameti kodulehe kaudu või e-kirja teel. 

Eesimesse klassi astumisega seotud info 

 

Lisainfo:

Tanel Keres
Hariduskorralduse osakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
Tel 6404675, tanel.keres@tallinnlv.ee   

Uudise rubriigid: