13.02.2018

Tarbija ABC

Trükises kajastatavad teemad:

Trükises peatutakse teemadel: 
kes on tarbija ja millised on tema õigused? Olulisemad nõuded pakutavatele kaupadele ja teenustele; kasutusjuhend; kauba ja teenuse hind; lepingu sõlmimine kauba ostmisel või teenuse tellimisel; väljaspool kaupleja äriruume või sidevahendi abil sõlmitud leping; kaupleja vastutus ja tarbija kaebuse lahendamine; müügi- ja töövõtugarantii; ebaausad kauplemisvõtted.

Trükis on eesti ja vene keeles.

Lisatud failid:

Tarbija ABC (pdf)

Aзбука потребителя (pdf)