22.12.2020

Targa linna ideekonkursi võitjad selgunud

Targa linna tippkeskuse rahvusvahelisele ideekonkursile laekunud 71 ideest 12 jõudsid finaali, neli parimat, millest kolm on Tallinna linna osalusega pilootprojektid, saavad esimesest voorust rahastatud ja tehakse reaalsetes linnakeskkondades läbi.

Pilootprojektide esmased eelarved on vahemikus 1,2 ja 1,5 miljonit eurot ning uued lahendused töötatakse välja ja testitakse kahes linnas või vallas 2023.aasta maikuuks.


Ellu viidavad projektid:

 • Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks
  Projektis testitakse nõudluspõhist transpordi terviksüsteemi alates reisija koduuksest kuni pealinna transpordi sõlmpunktidesse, nagu Ülemiste ja Tallinna sadam, ja edasi üle mere Helsingisse. Seda saavutatakse lisades olemasolevatele ühistranspordi tüüpidele isejuhtivad „viimase miili“ minibussid ja mikromobiilsuse lahendused.

Projekti tulemuseks on tulevikulinna töötav infovahetuse platvorm ja mudel, mis on testitud reaalses linnakeskkonnas, ja rakenduslik töövahendite komplekt linnade jaoks.

Projekti peamised partnerid on Tallinna linn ja Rae vald, lisaks mitmed välised partnerid nii valitsusasutustest, eraettevõtlusest kui ka mittetulundusorganisatsioonidest. 
Projekti juhib Autonoomsete sõidukite uurimisgrupi juht professor Raivo Sell Tallinna Tehnikaülikoolist.

 

 • Tallinna-Helsingi digitaalne dünaamiline rohemudel
  Projekt arendab Tallinna ja Helsingi digikaksiku rohekihistust ning loob Tallinna kesklinna nutika linnaplaneerimise virtuaalkeskuse. Rohekaksiku projektis luuakse Tallinna ja Helsingi linnale kohalikku taimmaterjali sisaldav 3D mudel koos seda toetava digikaksiku liidesega. Projekti teeb maailmas ainulaadseks rohekeskkonna digitaalne mudeldamine, mis võimaldab maastikumuutusi analüüsida ja katsetada täiesti uutel viisidel.

Projekti partnerid on Tallinna ja Helsingi linn, Aalto ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.
Projekti eestvedaja on Arhitektuuri ja urbanistika akadeemia juht professor Kimmo Lylykangas Tallinna Tehnikaülikoolist.

 

 • Hoone suutlikkuse audit reaalajas
  Projekti eesmärk on parandada hoonete kasutusaegset energiatõhusust ja sisekliimat suurte kinnisvaraportfellide digitaalse haldamise abil. Pidev energia, ventilatsiooni ja õhu kvaliteedi monitooring tekitab suurandmed, mille käsitlemiseks luuakse hoonete olukorra jälgimist, võrdlemist, ja diagnostikat võimaldavad lahendused.

Kokku on plaanitud IoT platvormiga ühendada 45 haridushoonet Tallinnas ja Tartus, mille abil arendatakse ja testitakse suutlikkuse monitooringut ja hooldusega seotud automaatset diagnostikat. Projekti tööriistad on kasulikud kõikidele suurtele kinnisvaraomanikele.

Projekti juhib Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor professor Jarek Kurnitski Tallinna Tehnikaülikoolist.

 • Energiavajaduse vähendamine mikrovõrkude ning energiasalvestite abil
  Projekti eesmärk on vähendada elektritoite vajadust tarbimise optimeerimise kaudu ning kärpida süsinikumahukat elektritootmist, lihtsustades taastuvenergia lahenduste kasutamist. 

Energiasalvestus- ning juhtsüsteemide kasutamine võimaldab muuta elektritarbimise profiili ja kompenseerida taastuvenergial töötavate generaatorite kõikuvat toodangut. Eesmärk saavutatakse elektriliste mikrovõrkude kaudu.

Projekti käigus luuakse kohalikele omavalitsustele vahendid elektriliste mikrovõrkude ja suletud elektri jaotusvõrkude moodustamiseks, võimaldades seeläbi lahendada energiavarustuse probleeme ning suurendada süsinikuneutraalse energia kasutuselevõttu.

Pilootlahendused on kavas rajada Lääne-Harju valda, Paldiskisse ning Tartu linna.
Projekti juhib dr Tarmo Korõtko Tallinna Tehnikaülikoolist.

Välja valitud projektide kohta saab lähemalt lugeda siit.


Lisainfo:
Targa linna tippkeskuse rahvusvahelise konkursi eesmärk oli leida nutikaid tulevikulahendusi linnade reaalsetele probleemidele. Parimad ideed ja meeskonnad saavad projektirahastuse, et mõte lähiaastatel ka pilootprojektidena läbi proovida; ühe pilootprojekti maht saab olla kuni 1,5 miljonit eurot, konkursi kogumaht on 15 miljonit eurot. Ideekonkurssi rahastavad Euroopa Regionaalfond ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Sarnased konkursid leiavad aset ka järgnevatel aastatel. 2021.a. konkurss ootab mõnevõrra väiksema mahuga projekte ning soovib pilootidena kaasata mõnevõrra väiksemaid linnasid.