16.02.2013

Targalt Internetis loengud meie koolis

Tiigrihüppe Sihtasutus koostöös Lastekaitse Liidu, Lasteabi telefoni 116111 ning Politsei- ja Piirivalveametiga viib koolides läbi loenguid „Targalt internetis“. Loengute eesmärgiks on tõsta laste ja noorte teadlikkust interneti ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisel.

Mõistlikku interneti- ja arvutikasutust  tutvustavad töötoad on jagatud lastele eakohasust arvestades  teemade kaupa pakettideks.

Hetkel said meie koolist loengutest osa 4. kl, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a ja 8.a klassi õpilased. Teistele 7. ja 8. klassidele ning 9. klassi õpilastele toimuvad loengud 2013. aasta kevadel.

Lektor rääkis õpilastele kaaslaste jäädvustamisega seotud reeglitest ja headest tavadest. Õpilased said teada, et mitte kõik, mis internetis „vabalt saadaval“ on, ei pruugi alati olla seaduslik või omastamiseks lubatud. Samuti said noored teada, et internetti postitatud  teave jääb sinna igaveseks ja sellega kaasneb vastutus. Veel arutati teemal „Mis on privaatne, mis on isiklik?“. Mida võib ja mida ei peaks maailmaga jagama. Räägiti internetisõpradest ja aina enam levivast küberkiusamisest.

Loengud olid väga õpetlikud. Täname lektorit ja Tiigrihüppe Sihtasutust koos koostööpartneritega väga vajalike loengute eest.