09.10.2018

Tasuta digioskustega bürooassistendi koolitus 16- 29 aastastele noortele

05. november 2018 – 06. detsember 2018

BCS Koolitus viib läbi projekti "DIGIOSKUSTEGA BÜROOASSISTENDINA EDUKALT TÖÖLE"

Järgmise koolituse toimumise aeg: 05. november 2018 – 06. detsember 2018

Koolituse eesmärgiks on bürooassistendi, sekretäri, projektijuhi assistendi, infosekretäri, juhiabi, müügisekretäri, administraatori, personalispetsialisti assistendi, büroojuhi, dokumendihalduri, klienditeenindaja jms oskusi eeldaval ametikohal edukalt töötamiseks vajalike ja sellisele tööle saada aitavate praktiliste oskuste omandamine. Koolitusele järgneb tööpraktika ettevõttes.

Koolitus on mõeldud noortele vanuses 16-29 aastat, kes ei ole omandanud kõrgharidust, kuid kellel on soov töötada bürooassistendi, sekretäri, projektijuhi assistendi, infosekretäri jms oskusi eeldaval ametikohal ja kes praegu ei tööta ega õpi ning soovivad läbida bürooassistendi koolituse koos töölesaamist toetavate tegevustega (praktilised tööd, tööklubid, nõustamine).

Programm (õpe eesti keeles):
• Eesmärgipärane, avatud ja positiivne suhtlemine
• IKT-töövahendite ja kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook) kasutamine
• Informatsiooni haldamine, dokumentide koostamine, vormistamine, haldamine
• Ettevõtte/toodete/teenuste esitlemine
• Turunduse põhimõtted ja teostamine; e-turundus: kanalid, vahendid, teostamine
• Personalitöö ettevõttes
• Info-, reklaam- ja müügimaterjalide koostamine ja kujundamine (pilditöötlus- ja kujundustarkvara Adobe PhotoShop ja Adobe Illustrator kasutamine)
• Meeskonnatöö

Lektorid:
• BCS Koolituse koolitajad: Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Andrus Koka, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild;
• BCS Koolituse partnerkoolitajad

Päevade arv: 24 päeva
Tundide arv: 192 akadeemilist tundi
Koolituse toimumise koht: Aia tn 7, Tallinn (kl 9.15-16.30 tööpäeviti)

Koolitus on tasuta, osalejatele makstakse stipendiumi, vajadusel ka sõidutoetust.
Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.
Lisainfo ja registreerimine koolitusele:
Regina Mathisen
Tel: 684 0289
e-post: regina.mathisen@bcs.ee 
https://www.bcskoolitus.ee/projekt/digioskustega-burooassistendina-edukalt-toole/ 

Uudise rubriigid: