28.03.2018

Tasuta ettevõtlusõppe programmi koolitused Tallinna Ülikoolis kevadel 2018

Ettevõtlus- ja majandusõpetajad ning ettevõtlusõpet toetavad spetsilistid on oodatud tasuta täiendkoolitustele.

Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia kutsub Teid kevadel 2018 osalema programmi "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel" (Edu & Tegu) raames toimuvatele koolitustele Tallinna Ülikoolis. 

Edu ja Tegu täienduskoolituste kaudu arendatakse üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ettevõtlus- ja majandusõpetajate, kõrgkoolide ettevõtlusõppejõudude ning ettevõtlusõppesse kaasatud ettevõtjate ja mentorite ettevõtlusõppe alaseid pädevusi. Rohkem infot kogu ettevõtlusõppe programmi kohta leiate siit. 

Tallinna Ülikoolis toimuvate koolituste kohta leiate täpsem info ja registreerimise võimaluse siin. 


Rohkem infot:
Lilian Rückenberg
Täiendusõppe projektijuht
Tallinna Ülikooli
Avatud Akadeemia